Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 04 вересня 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (21-27 серп. 2017 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів в школі»

Зарубіжна  література

Мізіна Т. А., Ус О. В. Інтегрований урок української та зарубіжної літератури [Текст] : 10-й клас / Т. А. Мізіна, О. В. Ус // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 15-16. – С. 18-21. - Бібліогр.: 8 назв.

На шпальтах науково-методичного журналу представлено розробку інтегрованого уроку української та зарубіжної літератури (10-й клас) на тему «Жіноча доля у творчості І. Франка та О. де Бальзака». Реалізація мети навчального заходу пов’язана з аналізом жіночої образи у творах «Ґобсек» О. де Бальзака та «Сойчине крило» І. Франка, формуванням вміння будувати усну розгорнуту розповідь, прищепленням поваги до тих, хто поряд, та їхніх проблем. Типологічно поданий навчальний захід є інтегрованим уроком, а також уроком-літературною студією. Випереджальне домашнє завдання до уроку полягало у підготовці школярами декламування напам’ять віршів С. Кримської та І. Франка, а також інсценування від імені героїв вказаних творів І. Франка та О. де Бальзака.

Радченко В. В. Міфи Давньої Греції [Текст] : 6-й клас / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 15-16. – С. 66-70.

У публікації вміщено розробку уроку зарубіжної літератури (6-й клас) на тему «Подорож до Еллади - батьківщини міфів». Цільовими акцентами навчального заходу є такі: розкрити зміст античного міфу «Яблуко розбрату», розширити уявлення школярів про міф як жанр; виховувати почуття відповідальності; розвивати вміння виразно читати художні тексти за ролями. У межах уроку передбачається колективне складання таблиці «Ознаки міфу та казки», аналіз тексту зазначеного міфа, переказ окремих уривків з художнього твору, рольова гра, практична робота та ін. За типом поданий навчальний захід - урок вивчення нового навчального матеріалу. 

Сипливець Л. М. Байка як жанр літератури [Текст] : 6-й клас / Л. М. Сипливець // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 15-16. – С. 22-40.

Автор публікації презентує цикл з 6-ти навчальних заходів із зарубіжної літератури, присвячених різнобічному вивченню літературної байки. Зокрема йдеться про: жанрові властивості байки, твори Езопа, Ж. де Лафонтена (байка «Зачумлені звірі»), тематичне та змістове наповнення творів І. Крилова (один з уроків присвячено виразному читанню байок цього письменника, а також читанню напам’ять та інсценуванню). П’ятий урок вказаного циклу підсумовує та узагальнює вивчене за темою «Байка у світовій літературі», а «урок 6» містить питання і відповіді (у 2-х варіантах) для проведення контрольної роботи на основі опрацьованого і вивченого матеріалу.

Фізика

Бондарчук Т. В. Компетентнісний підхід під час вивчення фізики та астрономії [Текст] / Т. В. Бондарчук // Фізика в шк. України. - 2017. - № 15-16. - С. 28-32.

У зв’язку з тим, що компетнтнісно зорієнтований підхід є одним із важливих напрямів розвитку змісту освіти, автор вважає, що формування компетентності учнів слід почати із загальнопредметних компетентностей, яке відбувається протягом усього вивчення фізики та астрономії. Для фізики це вміння розпізнавати фізичні поняття та ідеї, проводити досліди та експерименти з фізичними явищами та процесами, уміння розв’язувати фізичні проблеми, які пов’язані з реальним світом. Для астрономії це також уміння розпізнавати та пояснювати астрономічні явища, здатність бачити загальне, переносити знання на інші об’єкти та науки, свідомо формувати власний світогляд. У статті детально розглянуто формування кожного з видів компетентностей на уроках фізики та астрономії та в позаурочний час.

Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів [Текст] // Фізика в шк. України. - 2017. - № 15-16. - С. 6.

У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи» (2016). У проектах пояснювальних записок розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістових іній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Онищенко Л. М. Будова речовини. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія [Текст] : 7 клас / Л. М. Онищенко // Фізика в шк. України. - 2017. - № 15-16. - С. 48-50.

У статті подано структуру уроку, що за типом представляє урок вивчення нового матеріалу. Метою уроку є формування уявлень про атоми й молекули, показати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури, ознайомити учнів з явищем дифузії. Для актуалізації опорних знань використано міжпредметні зв’язки, де з’ясовуються знання учнів з хімії про будову речовини. Під час вивчення нового матеріалу вчитель використовує слайди,  відеопрезентацію «Історія відкриття броунівського руху», демонстрацію дослідів із кулькою і кільцем (тверді тіла), дослідів із пробіркою, демонстрацію видів дифузії та розчинення марганцю у воді, яка нагрівається. У кінці уроку учні заповнюють таблицю самооцінювання та підбивають підсумки уроку.  

Немає коментарів