Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 22 січня 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (15 - 21 січ. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів в школі»

Українська мова та література

Колесник Н. С. Види складних речень, їх стилістичне використання [Текст] : 11 клас / Н. С. Колесник / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 34-36. - С. 44-52. - Бібліогр.: 12 назв.

У публікації вміщено план-конспекту уроку розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь на тему, що відображена у назві статті (складні речення; українська мова). Серед методів, прийомів і форм роботи, що можуть бути застосовані у межах навчального заходу, - робота в групах, бесіда з елементами розповіді викладача, випереджувальні завдання, дослідницькі повідомлення школярів, методи «Інтерв’ю», «Мозковий штурм» та «Мозкова атака». Міжпредметні зв’язки уроку: література, фахові дисципліни.

Римар Н. В. Нетрадиційні завдання з української мови. Морфологія [Текст] : 6 клас / Н. В. Римар / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 34-36. - С. 53-56.

У статті подано зразки й приклади нетрадиційних завдань з української мови у 6-му класі на тему «Морфологія». При вивченні іменника пропонуються розподільний акродиктант, фізкультхвилинка, лінгвістична задача, програмований, лінгвогеографічний, а також кросвордний (із граматичними завданнями) диктанти. Підтема «прикметник» охоплює такі завдання як хвилинка епітетів, самодиктант, рекламна пауза, граматична хвилинка та ін. При вивченні числівника можуть бути використані такі дидактичні елементи як аукціон, граматичний дубль-диктант, фізкультхвилинка й творчий диктант з граматичними завданнями, при вивченні займенника - диктант-тест, лінгвістична задача, граматична хвилинка із творчим завданням та ін.

Савченко С. А. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять». Символ гусей-лебедів. Звичайї, традиції українців [Текст] : 7 клас / С. А. Савченко / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 34-36. - С. 10-18.

На шпальтах науково-методичного журналу опубліковано розробку уроку української літератури у 7-му класі. Цільові засади навчального заходу: продовжити роботу над аналізом повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять», розкрити символічне значення гусей-лебедів та інших образів-символів твору; з’ясувати суть поняття «звичаї», «традиції»; розвивати уміння логічно висловлювати свої думки, працювати в групах; виховувати любов до рідного краю. Типологічно цей навчальний захід - комбінований урок (засвоєння нових знань і розвиток на їхній основі вмінь і навичок; урок-дослідження).  

Сікора Н. В. Іван Карпенко-Карий «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи [Текст] : 8 клас / Н. В. Сікора / Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 34-36. - С. 19-25. - Бібліогр.: 7 назв.

Вміщено план-конспект уроку української літератури у 8-му класі. Досягненню навчальної мети сприятиме можливість використовувати низку дидактичних та методичних елементів у процесі проведення навчального заходу, а саме, таких як «Самоналаштування», «скринька бажань», літературна вікторина, евристична бесіда, прийом «незакінчені речення», музичний супровід, сенкан, робота в групах, «подвійний щоденник», творче завдання, робота з прислів’ями та ін. 

Трудове навчання

Кулінка Ю. Використання практично-орієнтованої технології «Сторітеллінг» на уроках трудового навчання [Текст] / Юлія Кулінка // Труд. підготовка в рід. шк. - 2017. - № 4. - С. 14-20.

У статті висвітлено аспекти застосування практико-орієнтованої технології «Сторітеллінг» (оповідання) при вивченні учнями дизайну предметного середовища на уроках трудового навчання. Розглянуто особливості, види, форми та інші методичні характеристики сторітеллінгу, позначені основні елементи «цифрового» розповідання історій на уроках трудового навчання. Обгрунтовано вплив комунікації та візуалізації на формування дизайнерської культури учнів у процесі трудового навчання.

Симонович Н. Методичні основи застосування інтерактивних технологій у процесі трудового навчання дівчат 8 - 9 класів [Текст] / Наталія Симонович //Труд. підготовка в рід. шк. - 2017. - № 4. - С. 35-38.

У статті розкрито особливості методики застосування різних груп інтерактивних технологій та інтерактив6них методів відповідно до змісту програми трудового навчання для  груп дівчат 8 - 9 класів. Розглянуто методичні аспекти застосування інтерактивних технологій колективно-групового навчання, технологій ситуативного моделювання, інтерактивних методів створення сприятливої атмосфери, інтерактивної гри, мисленнєвої діяльності та рефлексивної діяльності, змістової творчості.

Шурин О. Формування творчої особистості майбутніх учителів технологій в умовах інформаційно-освітнього середовища [Текст] / О. Шурин // Труд. підготовка в рід. шк. - 2017. - № 4. - С. 21-25.

У статті проаналізовао поняття «особистості вчителя», здійснений теоретичний аналіз досліджень процесу формування творчої особистості майбутніх учителів технологій, визначено специфічні риси педагогічної творчості вчителя, виокремлено основні закономірності здійснення педагогічної творчості вчителя технологій, конкретизовано завдання вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища.

Іноземні мови

Крюкова С. В. Вплив англомовних запозичень на мову сучасних українських підлітків [Текст] / С. В. Крюкова // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 36. - С. 14 - 19. - Бібліогр.: 32 назви.

У сучасній українській мові запозичення іноземної лексики є одним із основних способів збагачення словника. Незважаючи на те, що іншомовні запозичення є типовим явищем для багатьох соціальних груп, більшість людей обмежує його використання пріоритетами молодих людей, оскільки старші покоління менш схильні до прийняття змін, включаючи лінгвістичні. З погляду мовного використання , молоді люди захоплені змінами. Для них сленг - це відмітка соціальної ідентичності, але й сучасна доросла культура дедалі більше перебуває під впливом молодіжної культури, вживаючи велику кількість слів, які виникли у підлітковому сленгу. Стаття присвячена дослідженню використання англіцизмів в молодіжному сленгу.

Андрієнко Н. М., Кондратенко Л. С., Троян С. В. Із досвіду організації і проведення предметного тижня іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Н. М. Андрієнко, Л. С. Кондратенко, С. В. Троян // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 36. - С. 73 - 76.

У статті описується досвід організації і проведення предметного тижня іноземних мов. Учителі англійської мови Нововодолазькій гімназії Новодолазької районної ради Харківської області діляться своїми напрацюваннями щодо проведення предметного тижня іноземних мов з учительством і пропонують розробки заходів і методичний коментар до них усім педагогам, які бажають провести  різноманітні, видовищні, пізнавальні заходи в загальноосвітньому навчальному закладі..

Бутенко Ю. В. Happy Groundhog day! [Текст] / Ю. В. Бутенко // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 36. - С. 52 - 56.

Пропонується конспект уроку англійської мови, присвячений опису свята «Дня бабака». Мета уроку: ознайомити учнів із святом «День бабака», особливостями життя бабаків; вдосконалювати навички визначення частин мови, навички читання, аудіювання, говоріння, вміння дотримуватись інструкцій, тренувати вимову, розвивати логічне мислення; вміння систематизувати здобуті знання, працювати в команді; виховувати толерантне ставлення одне до одного під час спільної справи, нести за неї відповідальність; підтримувати зацікавленість у вивченні англійської мови.

Івахненко Л. С. Healthy way of eating [Текст] (11 form) / Л. С. Іваненко // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 36. - С. 57 - 60.

Поданий конспект уроку має на меті навчити іншомовного спілкування. Зміст та організація уроку мають таке завдання: розвивати уміння комунікативно, граматично та інтонаційно правильно програвати ситуації англійською мовою; розвивати загальнокультурні вміння інтерпретувати інформацію; відпрацювати білінгвіальні навички. Розвивальна мета уроку - розвивати мовну реакцію, логіку, слухову, зорову і довготривалу оперативну пам’ять. Виховна мета - виховувати культуру прийому їжі, вибіркове ставлення до харчових продуктів, напоїв, вміння працювати в команді. За типом уроку - це комбінований урок.

Карпяк О. Р. Traditional English breakfast [Текст] (6 form) / О. Р. Карпик // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 36. - С. 46 - 48.

Описується конспект уроку англійської мови у 6-му класі. Його змістова та організаційна наповненість має такі цілі: навчити учнів вживати нові лексичні одиниці в усному мовленні з використанням індивідуальних опор, активізувати вивчену лексику з теми «Їжа», повторити 3 форми дієслова; розвивати пам’ять, увагу, фонетичний слух та творчі здібності; розширювати філологічний та країнознавчий світогляд учнів; виховувати почуття толерантності до звичаїв і традицій інших народів.

Паращинець В.В., Гаврилюк І. А. США у 1920-1930 рр. ХХ століття [Текст]: (інтегров. урок зі всесвіт. історії та англ. мови) / В. В. Паращинець, І. А. Гаврилюк // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 34 - 35. - С. 61 - 66.

Описується методика організації та проведення нестандартного уроку - інтегрованого уроку зі всесвітньої історії та англійської мови. Його мета: дати оцінку наслідкам Першої світової війни для США, охарактеризувати добу «проспериті» у США; визначити причини і наслідки «Великої депресії» у США; проаналізувати шляхи подолання проявів світової економічної кризи у США («Новий курс Ф. Д. Рузвельта»); повторити і закріпити англомовну лексику з теми; ознайомити учнів з новими словами і активізувати їх у вживанні під час уроку; формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал; аналізувати доступні для розуміння історичні джерела та літературу, інтерпретувати історичну інформацію, розглядати події і явищ; давати оцінку діяльності провідних політичних діячів; розвивати історичне мислення та мовлення учнів, сприяти злагодженій співпраці старшокласників у дослідницьких групах; уміння перенесення знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; сприяти зростанню інтересу учнів до історії іноземних держав, їх бажання самостійно поповнювати свої знання, удосконалювати власне розуміння історії; створювати сприятливий емоційний фон доброзичливості, взаєморозуміння, співпраці для самореалізації особистості, підвищення статусу учня, значення його власного внеску у вирішення загальних завдань уроку, розуміння важливості володіння іноземною мовою і потреби користування нею. Урок проводиться у формі уроку-віртуальної подорожі.

Предмети художньо-естетичного циклу

Криштопа Т. В. Метод проектів у гуртковій роботі. Творчий проект «Ялинка з паперу» [Текст] / Т. В. Криштопа // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 41 - 21. - Бібліогр.: 15 назв.

Проектні технології дають змогу розширити межі творчої діяльності як керівника, так і вихованців, усвідомити можливості ефективного  застосування різноманітних форм роботи. У статті пропонується опис творчого проекту «Ялинка з паперу» Мета проекту: формувати у вихованців внутрішню потребу берегти й примножувати багатства природи; забезпечувати формування практичних умінь і навичок для створення ялинок із паперу; розвивати творчу уяву, естетичний смак; учити милуватися красою та неповторністю природи; прищеплювати дбайливе ставлення до природи; стимулювати інтерес до пошукової роботи. Тип проекту - інформаційно-пошуковий, творчий, між предметний, короткотривалий. Проект охоплює три заняття. Навчальні предмети: трудове навчання; читання; образотворче мистецтво; «Я і Україна». Учасники проекту вихованці гуртка «Чарівний папір» (вік - 10- 2 років).

Медвідь О. М. Сучасне аранжування класичних творів [Текст]: («Муз. мистецтво»: 7-й кл.) / О. М. Медвідь // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 4 - 7.

Стаття подає методичну розробку уроку музичного мистецтва у 7-му класі. Матеріали уроку розкривають поняття «класична музика», «аранжування музики» на прикладах творчості В. А. Моцар та та М. Леонтовича, порівнюють зразки сучасного аранжування класичної інструментальної та хорової музики, розвивають вміння аналізувати та інтерпретувати музичні твори, визначати спільні та відмінні риси між класичними творами та їхніми аранжуваннями, формують виконавські вміння та навички, виховують естетичний смак та формують ціннісне ставлення до музичної культури минулого й сучасності. За типом уроку - це комбінований урок.

Мігульова Н. М. Титани Високого Відродження. Леонардо да Вінчі [Текст] / Н. М. Мігульова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 8 - 13.

Урок розроблений за авторською програмою Н. М. Мігульової для спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю «Історія світової художньої культури. 5 - 11 класи», можна використовувати для проведення  за програмою «Художня культура. 11 клас». Навчальна мета уроку - розглянути шляхи розвитку італійського мистецтва Висого Відродження на прикладі творчості Леонардо да Вінчі («Хрещення Христа», «Таємна вечеря», «Джоконда») та ознайомлення з його прогресивними ідеями; здійснити порівняльний аналіз змісту мистецтва Високого Відродження та Середньовіччя. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань.

Шкалаберда О. О. Новаторство в музичному мистецтві [Текст] / О. О. Шкалаберда // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 22 - 25.

У статті пропонується опис навчального проекту з музичного мистецтва у 7-му класі. У паспорті навчального проекту зазначається - Тема. Новаторство в музичному мистецтві. Основний навчальний предмет: Музичне мистецтво», 7-й клас. Тип проекту: пошуково-дослідницький; творчий; груповий; середньої тривалості (термін виконання 1-2 місяці, ІІ семестр).

Матеріали підготували бібліографи: Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів