Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Середа, 11 квітня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 2 квіт. -8 квіт. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі

Українська мова та література

Борисенко, Наталія. Навчання як маленька велика пригода [Текст] : квести на уроках та в позакласній роботі / Н. Борисенко // Дивослово. - 2018. - N 3. - С. 11-15.

У науковій розвідці вивчено можливості впровадження навчальних квестів у процес викладання української мови та літератури для підвищення рівня зацікавленості школярів предметом, установлення атмосфери довіри та партнерства між педагогом і підопічними, а також для сприяння розвитку життєвих компетентностей і покращення рівня успішності.

Олексієнко, Галина. Узагальнення знань із теми "Безсполучникове складне речення" [Текст] / Г.  Олексієнко // Дивослово. - 2018. - N 3. - С. 29-31.

У публікації вміщено план-конспект уроку української мови для 9-го класу. У навчальних матеріалах використано інтерактивні вправи й тестові завдання на цікавому афористичному змістовому підґрунті. Для закріплення й узагальнення теми представлено опорну таблицю. 

Юдіна, Олена. Викривальна і повчальна спрямованість байок Леоніда Глібова "Муха і Бджола" та "Бджола і Мухи" [Текст] : 6 клас / О. Юдіна // Дивослово. - 2018. - N 3. - С. 25-28.

У статті презентовано розробку навчального заходу (урок компаративного аналізу з елементами інтегрування) української літератури в 6-му класі за байками Л. Глібова "Муха і Бджола" та "Бджола і Мухи". За методичну основу заняття взято технологію компаративного аналізу з елементами інтегрування, залучено різноманітні види навчальної діяльності, що сприяють ефективному засвоєнню програмового матеріалу.

Математика

Кизима Марина Самостійні та контрольні роботи з геометрії [Текст]: профільний рівень. Різнорівневі дидактичні матеріали / М. Кизима, Г. Рижук // Математика. - 2018. - № 6. - Встав.

Автори пропонують матеріали для проведення самостійних і контрольних робіт, які дають змогу здійснити диференційований контроль знань учнів. Самостійні і контрольні роботи подаються до тем: «Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії», «Паралельність прямих і площин у просторі», «Перпендикулярність прямих і площин у просторі». Завдання розподілені за двома рівнями складностіі:        І варіант відповідає високому рівню навчальних досягнеь учнів, а ІІ варіант - достатньому рівню. Стаття містить і математичні диктанти до тем, що вивчаються.

Сівачова Наталія Правильні многокутники [Текст]: уроки геометрії в 9-му класі / Н. Сівачова // Математика. - 2018. - № 6. - С. 8-14.

         Автор пропонує публікацію завершальних уроків із теми «Правильні многокутники», яку вивчають у 9-му класі. У цій статті наведено матеріал для проведення уроків, на яких вивчають поняття довжини кола  і площі круга та формули співвідношення між елементами правильних многокутників та кіл, вписаних і описаних навколо них. Для засвоєння знань і формування навичок пропонуються математичні вправи, а для перевірки та засвоєння учнями знань - контрольну роботу.

Цісар Наталія Об’єм кулі [Текст]: урок геометрії в 11 класі / Н. Цісар // Математика. - 2018. - № 6. - С. 4-8.

         Пропонується розробка уроку, на якому учні ознайомлюються з різноманітними властивостями кулі. Важливою частиною уроку є задачі практичного змісту, які формують в учнів цілісну картину довколишнього світу. Для перевірки домашнього завдання та актуалізації опорних знань пропонується математичний диктант, а для мотивації навчання - вправу «Вгадай, яку фігуру будемо вивчати?». Проблемне питання, відповіді на яке прозвучить наприкінці уроку, викликає інтерес до порушеної теми та вчить мислити критично.

 

Біологія

Гресь Г. О. Хромосомна теорія спадковості [Текст] / Г. О. Гресь // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7 - 8. - С. 70 - 79.

Методична мета заняття: лекційне заняття проводиться відповідно до робочої програми і має за мету розширити уявлення учнів про особливості процесів успадкування ознак та будови хромосом. Ця тема дає можливість розкрити міжпредметні зв'язки між генетикою, історією, медичною біологією, біохімією, математикою та медициною. Робота на занятті направлена на розвиток логічного мислення, формування причинно-наслідкових зв'язків, розвиток уміння аналізувати результат досліджень та робити висновки. Створення проблемних ситуацій стимулює студентів до розумового пошуку, створює творчу атмосферу. Тип заняття: проблемна лекція.

Гурова Н. І. Дослідницький практикум з біології рослин [Текст] / Н. І. Гурова // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 52 - 61.

Матеріал має на меті залучити школярів до пізнавальної дослідної діяльості шляхом здійснення цікавих нескладних дослідів на уроці та в позаурочний час. У посібнику міститься добірка дослідів  з біології рослин. Експерименти зібрані за темами, до кожного додається картка-інструкція.

Задніпряний Г. О. Використання краєзнавчого та наукового матеріалів на уроках біології [Текст] / Г. О. Задніпряний // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7 - 8. - С. 14 - 22. - Бібліогр.: 16 назв.

У статті розглянуто питання про формування особистості учасника освітнього процессу в закладах загальної середньої освіти. Надано рекомендації вчителям щодо ефективного використання наукового та краєзнавчого матеріалів у навчальному процесі на уроках природничого циклу предметів. Представлено форми та методи викладання базових дисциплін, узагальнення практичних умінь і навичок учнів.

Катренко Л. В. Формування критичного мислення на заняттях біології [Текст] / Л. В. Катренко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7 - 8. - С. 3 - 7. - Бібліогр.: 12 назв.

Аналіз знань і вмінь з біології учнів старших класів і студентів першого курсу колледжу свідчить, що більшість із них не вміють у процесі навчання самостійновиділяти найважливіші структурні елементи знань, встановлювати причинно-наслідкові Зв'язкиміж ними. Вони володіють сукупністю розрізнених, механічно запам'ятованих відомостей, які не можуть пов'язати із життям. Навчити мислити критично є особливо актуальним завданням сьогодення. Автори розглядають методи та методичні прийоми, які спрямовані на формування критичного мислення на кожному з етапів заняття: 1) стратегія діаграмування (діаграма Ейлера-Венна); 2) методичний прийом «Сенкани»; 3) методичний прийом «Есе»; 4( метод вивчення інформації на основі тексту підручника.

Карленко О. А. Дослідна діяльність учнів у процесі вивчення природничих дисциплін [Текст] / О. А. Карленко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7 - 8. - С. 8 - 13.

У своїй статті автор ділиться досвідом використання елементів науково-дослідних робіт учнів у навчальному процесі під час викладання біології.

Коломоєць Л. Є. Алгоритм розв'язування задач з генетики [Текст] / Л. Є. Коломоєць // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7 - 8. - Книга в журн. - С. 1 - 48.

Навчальний посібник складається з 3-х розділів і відповідає вимогам навчальної програми. Включає теоретичний матеріал, довідкову інформацію та методичні рекомендації щодо формування вмінь і навичок з розв'язування задач з генетики шляхом використання алгоритмів. Видання призначено для учнів і вчителів біології загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ. Пропонується для роботи на уроках, підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Географія

Висоцька Галина. Гірські ландшафти Українських Карпат [Текст]: урок-презентація: 8-й кл. / Г. Висоцька // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 5, берез. - С. 19 - 22. - Бібліогр. в кінці ст.

Пропонується орієнтовна схема уроку в таблицях за темою «Ландшафти України. Гірські ландшафти Українських Карпат. Особливості їхньої зміниз висотою». Урок відбувається у формі презентації, до якої учні готувались зазделегідь, отримавши випереджальні завдання.

Гетьман Володимир. Самознищення людини і природи [Текст]: проблема взаємин людини і природи у площині екологічної культури / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 5, берез. - с. 7 - 12. - Бібліогр.: 15 назв.

Автор розглядає проблему взаємин людини і природи у площині екологічної культури, одним із джерел якої є землеробство, аграрний досвід наших пращурів (з часів трипілля). У ньому закладено бережливее ставлення до природи, до праці і врешті - повага до землероба чи хлібороба.

Лісозабезпеченість. Лісове господарство України [Текст]: загальна характеристика / підготувала Жанна Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 5, берез. - С. 13 - 18. - бібліогр.: 5 назв.

У 2011 році Державне агенство лісових ресурсів України розробило та затвердило Концептуальну программу розвитку лісовпорядкування. Зміст зазначеної програми полягав у проведенні національної інвентаризації лісів та запровадженні в лісовому господарстві сучасних географічних інформаційних технологій (ГІС-технологій). Також у зазначеній програмі передбачено здійснення Державного обліку лісів України, який не проводили з 1996 року. Матеріали можна використати під час підготовки до уроків у 8-му класі за темами: «Рослинні ресурси, їхня охорона і відтворення», «Природні зони України: зона мішаних і широколистих лісів», «Гірські ландшафти Уекраїнських Карпат», «Природокористування в умовах сталого розвитку»; у 9-му класі; «Лісозабезпеченість. Лісове господарство України».

Шевченко Тетяна. Виробництво машин та устаткування [Текст]: машинобудування в Україні та світі / Т. Шевченко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 5, берез. - . 36 - 4.

Пропонуються орієнтовні схеми уроків для вивчення розвитку та ролі машинобудування  в Україні та світі, демографічних процесів визначення чинників розміщення підприємств, регіональних відмінностейрозвитку машинобудування в Україні. Автор цих розробок є також автором книги «Географія. Уроки: 9-й класс», яка вийшла друком у видавництві «Шкільний світ» 2017 року за оновленою программою.

Шуліка Катерина. Населення України та світу [Текст]: демографічні процеси та статево-віковий склад / К. Шуліка // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 5, берез. - С. 23 - 28.

Пропонуються орієнтовні схеми уроків для вивчення демографічних процесів в Україні та світі, визначення чинників, що впливають на кількість населення. Цікавою для розгляду в цьому контексті є міграційна та демографічна політика різних держав світу. Автор цих розробок є також автором книги «Географія. Уроки: 8-й класс», яка вийшла друком у видавництві «Шкільний світ» 2016 року за оновленою программою.

Підготували: Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів