Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Середа, 02 травня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 23 - 29 квіт. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Фізика

Романов Олександр Плавання тіл [Текст]: 7-й клас / О. Романов // Фізика. - 2018. - № 3. - С. 15-24.

Навчальною метою уроку є з’ясування умов, за яких можливе плавання тіл; показати практичне застосування закону Архімеда; формувати вміння учнів спостерігати явища природи, аналізувати факти; вивчити умови плавання тіл на основі поняття про Архімедові силу; формувати інтерес до експерименту; розвивати вміння спостерігати, глибоко аналізувати, зіставляти. «Родзинкою» уроку є те, що на його початку вчитель озвучує загадку (або маловідомий чи дивний факт), відгадку до якої учні дізнаються на уроці під час роботи над новим матеріалом.

Романов Олександр Електричний опір. Питомий опір. Реостати [Текст]: 8-й клас / О. Романов // Фізика. - 2018. - № 3. - С.24-34.

У 1826 р. німецький учений Георг Ом помітив: що більша наруга в колі, то більшою буде сила струму. Величину, яка пов’язує напругу та силу струму. називають електричним опором. А причиною електричного провідника є взаємодія вільних електронів із йонами кристалічних граток металу. Під час поданого уроку учні навчаються користуватися таблицями фізичних величин. знайомляться із природою виникнення електричного опору, пояснюють залежність опору від довжини, перерізу та матеріалу провідника., пояснюють будову реостату і спосіб його використання для регулювання сили струму в колі.

Шкель Надія Тиск. Закон Архімеда [Текст]: 7-й клас // Н. Шкель //Фізика. - 2018. - № 3. - С. 7-10.

Представлений урок розроблено за новим державним стандартом освіти з мультимедійною підтримкою. мета уроку - систематизувати та узагальнити знання з теми, продовжити формування ключових компетентностей через застосування знань та вмінь щодо розв’язування задач різних видів. Під час уроку розв’язуються якісні задачі між предметного змісту.

Історія. Правознавство

Коляда Ігор, Чорна Наталія. Роздробленість Київської держави кінця ХІ-середини ХІІІ сть [Текст]: історія України: 7 кл. / І. Коляда, Н. Чорна // Історія в рідній шк.. - 2018. - № 3. - 3.

Описана в цій статті методична розробка уроку історії України у 7 класі має такі цільові завдання: познайомити учнів  причинами роздробленості Київської держави; охарактеризувати  причини роздробленості держави; сформувати в учнів розуміння  про політичний та соціально-екомічний розвиток самостійних князівств Київської Русі, зокрема Київського; на основі сформованого уміння працювати з підручником, розвивати в учнів уміння складати порівняльні таблиці, аналізувати та інтерпретувати першоджерела. За типом уроку - це комбінований урок.

Коляда Ігор, Нужна Аліна. Політика Радянського уряду в Україні у 1919 році [Текст] / І. Коляда, А. Нужна // Історія в рідній шк.. - 2018. - № 3. - С. 20-32.

Матеріали цього уроку висвітлюють обставини приходу до влади більшовиків, будівництво адміністративного апарату, дають аналіз положення Конституції УСР (1919 р.), розкривають процес державного будівництва після проголошення УСРР, дають характеристику отаманському руху в Україні, методам боротьби влади з селянськими виступами; аналізують політику білогвардійців, їх ставлення до національного питання, з’ясовують причини третього приходу до влади більшовиків, формують уявлення про політику «червоного терору», систему каральних органів, ознайомлюють з політичними портретами  таких діячів, як Х. Чаковський, М. Григор’єв, А. Денікін, Н. Махно, формують вміння аналізувати та узагальнювати інформацію, висловлювати власні міркування, опираючись на попередні знання. За типом уроку - це комбінований урок.

Ткачук Раїса. Останній герой [Текст]: турнір правознавців: 9-й кл. / Р. Ткачук // Історія України: всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 6, берез. - Вкладка «Правознавство…».- № 3. - С. 17 - 20.

Один із цікавих та ефективних методів заохочення учнів до навчання - ігрові технології, різновидом яких є турнір. Це цікава для школярів форма діяльності, що передусім спрямована на здобуття знань із певної теми, формування вмінь і навичок командної гри. Метою пропонованого турніру є: ознайомити з основами правової культури; формувати правову свідомість в учнів; популяризувати правові знання; виховувати інтерес до вивчення правознавства за допомогою ігрової діяльності, вдосконалювати вміння учнів працювати в групах.

Немає коментарів