Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 04 Червня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 1 - 10 червня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська мова та література

Леонова, Н. А. "Я жив тобою, Україна мила..." (огляд життя і творчості Павла Загребельного) [Текст] : 11 клас / Н. А. Леонова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - N 13/14. - С. 40-48. - Бібліогр.: 6 назв.

Опубліковано план-конспект уроку української літератури в 11-му класі. Цільові засади навчального заходу (урок засвоєння нових знань з елементами випереджувального завдання): познайомити старшокласників з життєвим і творчим шляхом Павла Загребельного, визначити його місце в українській літературі; розвивати вміння співвідносити життєвий досвід письменника з його творчістю; виховувати оптимістичне ставлення до життя, необхідність знання національної історії. Музичний твір «Шоста симфонія» Д. Шостаковича може бути використаний як фоновий супровід одного з етапів уроку.  

Прилипко, Т. Ю. Опановуємо українську мову як рідну й державну: комунікативні компетентності учнів [Текст] / Т. Ю. Прилипко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - N 13/14. - С. 6-9. - Бібліогр.: 5 назв.

Стаття містить низку важливих положень та змістових компонентів, пов’язаних з мовою і мовленням, зокрема в контексті навчально-мовленнєвої діяльності учнів у школі. Подаються важливі дефініції, що стосуються культури мовлення, комунікативної компетентності, мовленнєвої компетентності, а також функцій мови, зокрема комунікативної. Зосереджено увагу на важливих аспектах формування культури мовлення, як у школі (у межах особистісно орієнтованого підходу), так і поза її межами.

Щербина, С. В. Соціально-побутова драма "Наталка Полтавка" І. Котляревського [Текст] : бінарний урок: 9 клас / С. В. Щербина // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - N 13/14. - С. 20-25.

У матеріалах вміщено розробку бінарного уроку української літератури у 9-му класі. Для проведення уроку пропонується достатньо широка методична палітра, зокрема йдеться про такі форми, прийоми та методи роботи: «Незакінчене речення», літературна вікторина «Упізнай героя», презентація учнівських проектів (про п’єсу та історію її написання), робота з тлумачним словником, літературознавчий практикум, метод «Прес», складання сенкану та ін.

Інформатика

Апанасенко В. М. Естафета «Ключі від інформаційного простору» [Текст] / В. М. Апанасенко // Інформатика в шк. - 2018. - № 5. - С. 40-42.

Темою представленного заходу є «Організація обчислень різними способами та оформлення і подання числових даних у географічному вигляді». Мета - застосування практичних навичок роботи з програмами Ms Word, OC Windows, Калькулятор, MS-Excel, MS Point, MS PowerPoint; залучення учнів до позакласної роботи з інформатики, виявлення обдарованих дітей тощо. У сценарій проведення заходу включено розминку, правила естафети, виконання завдань та завантаження і демонстрування презентації Метелик. pps.

Конончук В. В. Веб-додаток «Калькулятор фізичної активності» [Текст] / В. В. Конончук, В. В. Осіпчук // Інформатика в шк. - 2018. - № 5. - С. 6-11.

На сьогодні великої популярності набувають калькулятори калорійності продуктів, за допомогою яких можна дізнатися калорійність різноманітних продуктів харчування, спланувати  свій щоденний раціон. Автори представляють  увазі читачів створений ними калькулятор фізичної активності, за допомогою якого можна розрахувати час, потрібний для того, щоб витратити калорії після споживання шкідливих продуктів харчування. Під час створення калькулятора фізичної активності  були використані таблиця калорійності продуктів харчування та таблиця енергетичних витрат людини за різних видів діяльності.

Романов О. М. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах [Текст]: урок-квест. 3 клас / О. М. Романов // Інформатика в шк. - 2018. - № 5. - С. 12-14.

У  план поданого уроку входить ознайомлення учнів із матеріалами квесту, об’єднання учнів команди, критерії оцінювання квесту та виконання самого квесту. Квест використаний як елемент уроку для набуття навичок учнями користуватись можливостями геосервісів та GPS-навігації. Геосервіс - це сервіс Інтернету, що дає можливість отримувати та розміщувати матеріали з географічною прив’язкою на карті. Цікавими для учнів є завдання квесту, наприклад: завдання у вербі (таємниче завдання); завдання на абрикосі; завдання, зарите під горобиною; завдання біля клена; завдання на дні годівнички, що на березі.

Біологія

Козленко Олександр. Проектно-рольова гра з біології як форма реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» [Текст] / О. Козленко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 2. - С. 11 - 19. - Бібліогр.: 2 назви.

Одна з ключових відмінностей нових программ: під час навчання реалізуються чотири наскрізні змістові лінії, що є спільними для всіх предметів і співвідносяться з ключовими компетентностями, визначеними в Законі України «Про освіту». Однією з таких ліній є «Підприємливість та фінансова грамотність». Для вчителів-предметників це доволі складне завдання: поєднати зміст окремих предметів з компетентнісним потенціалом наскрізних ліній. Які форми навчальної діяльності обрати задля досягнення максимальної ефективності? У статті запропоновано організацію такої форми діяльності, що поєднує переваги навчальних проектів і ігор - проектно-рольову гру.

Чабан Наталія. Людина й біосфера [Текст]: екологіч. консиліум / Н. Чабан // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 8(836), квіт. - С. 22 - 32.

Антропогене навантаження на біосферу є основною причиною зменшення біорізноманіття, зміни екосистем та погіршення стану здоров'я людини. Тож ніколи не буде зайвим наголосити молодому поколінню про їхню відповідальність перед людством і планетою та визначити основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Саме з такою метою пропонуєио урок-консиліумдля учнів 9-х класів.

Шелудченко Олена, Усік Олександр, Дудар Аліна. Білки: струкитурна організація та основні функції [Текст]: інтегров. урок у 9 кл. / О. Шелуденко, О, Усік, А. Дудар // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 2. - С. 31 - 34. - Бібліогр.: 6 назв.

Пропонується методична розробка інтегрованого уроку (хімія, біологія, англійська мова), який має такі очукувані результати: учні називають білки, що входять до складу живих організмів; види хімічного зв'язку в білкових молекулах, властивості білків; наводять приклади харчових продуктів, що містять білки; уміють визначати наявність білків за допомогою якісних реакцій; називають англійською мовою харчові продукти, що містять білки, функції білків, розповідають про історію вивчення білків англійською мовою; пояснюють роль білків у життєдіяльності організмів українською та англійською мовами.

Хімія

Величко Л. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи [Текст] / Людмила Величко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 2. - . 8 - 11. - Бібліогр.: 5 назв.

У статті акцентується думка, що наскрізні змістові лінії можна розглядати  як можливість поступово перейти від методики, орієнтованої на формування ЗУНів, до компетентнісно орієнтованої методики. Оскільки  завдання з реалізації наскрізних змістових ліній ставиться впершее і немає відповідних методик, учитель має розв'язувати йогойого переважно на свій розсуд. Задля того, щоб плегшити вчителеві  додаткову методичну роботу, наводяться приклади, що їх можна використати для розкриття змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», зв'язок якої зі змістом хімії є менш очевидним порівняно з іншими змістовими лініями. Ця лінія корелюється з ключовими компетентностями ініціативність і підприємливість та математична компетентність.

Грабовий Андрій. Навчальний хімічний експеримент як чинник розвитку дослідницької діяльності учнів [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 2. - С. 19 - 14. - Бібліогр.: 13 назв.

У статті дається обгрунтування науково-теоретичних напрямів розвитку дослідницької діяльності учнів з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах.

Савчин Марія. Розвиток критичного мислення учнів в аспекті формування їхніх предметних компетентностей з хімії [Текст] / М. Савчин // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018.- № 2. - С. 25 - 30. - Бібліогр.: 11 назв.

У статті розкриваються деякі методологічні підходи до формування критичного мислення під час вивчення хімії у період переходу до компетентнісної освіти. Дано методичні поради, що безпосередньо стосуються вивчення основних понять, термінів, мови предмета, розуміння цих понять, вміння поставити запитання, висловити власні судження та робити висновки.

Матеріали підготували бібліографи Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів