Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 10 вересня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури  3-9 верес. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Зарубіжна література

Коновалова, М. В. Ігрові технології на уроках гуманітарного циклу [Текст] / М. В. Коновалова // Зарубіжна література в школі. - 2018. - N 15/16. - С. 23-27.

У статті подано чимало корисного матеріалу щодо цільових аспектів, особливостей, класифікацій та інших властивостей ігрових технологій. Автор наголошує на таких перевагах ігрового навчання: гра сприяє пізнавальній діяльності учня, допомагає застосовувати і закріплювати здобуті знання, підвищує інтерес до конкретного предмету, дозволяє розвивати здібності, а також органічно поєднувати емоційну й логічну складові у процесі опанування знань. Матеріали містять відомості про структуру ділової гри, вимоги до організації дидактичних ігор, класифікацію ігрових ситуацій тощо. Вміщено також «Конструктор уроку з використанням ігрових технологій», матеріали якого демонструють можливість застосування ігор на всіх ступенях навчання.

Мельник, М. О. Джек Лондон "Жага до життя" [Текст] : 6-й клас / М. О. Мельник // Зарубіжна література в школі. - 2018. - N 15/16. - С. 28-31.

Презентовано розробку уроку зарубіжної літератури у 6-му за твором всесвітньо відомого письменника Джека Лондона. За типом пропонований навчальний захід є комбінованим уроком (формування умінь та навичок з елементами систематизування й узагальнення навчального матеріалу). Упродовж уроку передбачено проведення евристичної бесіди, тестових завдань, словникової роботи, гри «Уважний та допитливий», аналізу літературно твору (запис до зошитів), виконання інтерактивного прийому «Ґронування», роботи з епіграфом, а також воркшопу (спеціальний навчальний захід) «Різні позиції». Міжпредметні зв’язки уроку: природознавство, біологія, всесвітня історія.

Чікалова, Н. І. Р. Бах "Чайка на ім'я Джонатан Лівінґстон" [Текст] : 8-й клас / Н. І. Чікалова // Зарубіжна література в школі. - 2018. - N 15/16. - С. 49-59.

Методичні матеріали містять конспекти двох уроків (8-й клас) за твором Р. Баха «Чайка на ім'я Джонатан Лівінґстон». Навчальні заходи покликані ознайомити школярів із біографією та досліджуваним твором Р. Баха, розвивати навички критичного, образного мислення, сприяти вихованню прагнення до самопізнання, усвідомлення свого місця у світі. Для реалізації педагогічного задуму розкривається широкий спектр методів та прийомів: рольова гра, вільне письмо, складання асоціативно-сюжетного ланцюжка, абстрактно-логічне дослідження («Прислухайся до себе», та ін.), робота з відеофрагментом, дослідницька робота з текстом, прийом «Установи послідовність», евристична бесіда тощо. 

Інформатика

Гуназа Леся Не бійся чистого аркуша [Текст] :уроки для 9-го класу  / Л. Гуназа // Інформатика. - 2018. - № 8. - С. 22-32.

На уроках розглянуто використання онлайн-середовищ для створення електронних документів. Мета уроку: ознайомити учнів з офісними програмами для створення спільних документів. Завдання уроку: навчити використовувати інтернет-середовища для створення та публікації документів; формувати практичні навички використання веб-технологій для створення персонального навчального середовища; формувати навички роботи в групі, забезпечити засвоєння учнями принципів саморегуляції та співпраці, сприяти підготовці учнів до життя, посиленню зв’язку теорії з практикою.

Журибеда Оксана Від простого до складного [Текст] : звукові проекти в Scratch / О. Журибеда // Інформатика. - 2018. - № 8. - С. 32-38.

Середовище Scratch створювали з навчальною та освітньою метою, оскільки в процесі роботи над власними проектами учні розвивають уміння логічно мислити, здобувають навички розв’язування творчих завдань, навички конструювання та побудови моделей, розвивають творче та системне мислення. Найбільше задоволення діти дістають від роботи над ігровими проектами, адже ігри та інші програми використовують звуки та фонову музику. Щоб оживити дію, потрібно знати, як використовувати Scratch-блоки для керування звуками, наприклад, додати в програму аудіофайли та програти їх на тлі. У статті розглянуто, які команди слід використати для створення чи програвання музичних творів.

Сліпченко Ганна Елементи тривимірної графіки [Текст] : перші спроби / Г. Сліпченко // Інформатика. - 2018. - № 8. - С. 6-22.

У навчальному контексті старших класів за новою програмою інформатики з’явився новий розділ, який призначено вивченню елементів тривимірної графіки. Статтю призначено для тих, хто хоче отримати навички створення зображень 3D-графіки. Представлена також інструкція покрокового звичного об’єкта домашнього інтер’єру. Починаючи від простих об’єктів учні поступово навчаються створювати дизайнерські витвори, власних героїв анімаційних роликів, будувати макети інтер’єрів тощо. Матеріал містить вагомий ілюстративний супровід лля кращого розуміння проміжних та кінцевого результату роботи.

Біологія

Євсеєв Р. С. Біорізноманіття. 10 клас. Рівень стандарту [Текст] / Р. С. Євсеєв // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 22 - 24. - С. 51 - 83.

Виклад заззначеної теми у шкільному курсі біології пропонується розробкою уроків за такими темами: «Систематика - наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів»; «Сучасні критерії виду»; «Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів», «Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування, роль вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами»; «Прокаріотичні організми: археї та бактерії, особливості їхньої організації та функціонування»; «Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів»; «Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 1. Рослини)»; «Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби; Частина 3. Безхребетні тварини. Частина 4. Хребетні тварини)»; «Представлення проектів «Характеристика видів за видовими критеріями»; «Узагальнення з теми «Біорізноманіття».

Субіна О. Г. Використання художніх творів на заняттях з ботаніки [Текст] / О. Г. Субіна // Біологія: навч.-метод. журн. - 2018. - № 22 - 24. - Бібліогр.: 16 назв.

Основним завданням сучасної освіти є підвищення якості знань і навичок, а також виховання в них духовності, естетичних почуттів. Для формування і розвитку пізнавальних інтересів у процесі навчання існує чимало засобів, серед яких основне місце займає захоплення. Цікаві захоплення  та завдання сприяють появі в учнів інтересу до тієї чи іншої галузі знань. Велике значення у підвищенні інтересу до ботанічної дисципліни маютьхудожні та літературні твори. Саме це питання розглядається у пропонованому матеріалі.

Шабанов Д. А., Козленко О. Г. Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери [Текст] / Д. А. Шабанов, О. . Козленко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 22 - 24. - С. 34 - 50.

Курс призначений для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл, які не навчаються за природничим профілем. Він сприятиме підвищенню індивідуального та колективного адаптивного потенціалу учнів у швидкозмінній сучасності та непередбаченому майбутньому. Курс формуватиме цілісний природничонауковий світогляд, розвиватиме розумінняприродничо-наслідкових зв'язківу природничих процессах та їхнього впливу на суспільство, сприятиме розвитку в майбутніх громадян здатності приймати відповідальні рішення щодо власного та суспільного життя. Особливу увагу приділено актуальним і суперечливим проблемам сучасності. Матеріал природничих наук розглядається за порядком, що заданий загальним принципом побудови курсу: причинно-наслідкові зв'язки, що є причиною сучасного стану біосфери і людства; характеристика сучасного стану  та тенденцій, а також людства в цілому, що наближає бажане майбутнє.

Хімія

Лапінський А. В., Коваль С. П., Попова В. Е. Яка різниця між хімією, що вивчають у середній школі, та хімічною ткхнологією? [Текст] / А. В. Лапінська, С. П. Коваль, В. Е. Попова // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 15-16. - С. 15- 21. - Бібліогр.: 5 назв.

Мета даної роботи - продемонструвати шкільним вчителям ті специфічні особливості, які відрізняють фундаментальну природничу науку хімію в її проявах у шкільних експериментах від міждисциплінарної, технічно спрямованої дисципліни «Хімічна технологія».

Солоха Л. П. Сталий розвиток у шкільному курсі хімії [Текст] / Л. П. Солоха // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 15-16. - С. 5 - 14. - Бібліогр.: 15 назв.

У роботі висвітлено основні принципи концепції сталого розвитку суспільства, вказано на провідну роль освіти в цьому процесі, а також донесено потенційні можливості хімії як науки та як шкільного предмета. Розкрито психолого-педагогічні принципи одного з напрямів гуманістичної педагогіки - педагогіки «емпауермент», на основі яких відбувається процес впровадження ідей СР у навчально-виховний процесс. Подано апробовані форми, методи та прийоми робот из учнями, що ілюструють процес інтеграції освіти для сталого розвитку в курс викладання хімії в ЗНЗ.

Солоха Л. П. Задачі екологічного змісту на уроках хімії [Текст] / Л. П. Солоха // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 15 - 16. - С. 64 - 71. - Бібліогр.: 8 назв.

Мета даної роботи - допомогти вчителю в організації та проведенні проблемної навчальної діяльності школярів, розвитку їхньої самосвідомості у пошуку розв'язання завдань. Розробкою особливо зручно користуватись у проведенні семінарських занять з питань екологічного виховання, передбачених программами, а також на звичайних уроках з хімії для підвищення екологічної культури учнів. Задачі для самостійного розв'язання можна використовувати на розсуд учителя як для поглиблення набутих знань, закріплення вивченого, так і для перевірки результатів навчання.

Підготували бібліографи Вадим Ковпак, Оксана Северин, Оксана Туркало.

 

Немає коментарів