8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 05 березня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 25 лютого - 3 березня.  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Математика

Бакал Олена Зимова мандрівка країною звичайних дробів [Текст]: урок математики в 5-му класі / О. Бакал // Математика. - 2019. - № 1. - С. 21-28.

У статті запропоновано розробку уроку для учнів 5-х класів, у якому наявні різноманітні цікаві форми роботи. Під час уроку учні слухають вірш Ганни Каназюк «Звичайні дроби», виконують завдання «Злови сніжинку», «Склади зоряний промінь» та «Снігові замети». У кінці уроку після виконання завдань усіх казкових персонажів звучить вірш «Зимові візерунки». Разом із тим відеосупровід під час уроку сприяє позитивному налаштуванню учнів, кращому невимушеному засвоєнню знань, формуванню комунікативної компетентності, розвитку асоціативного й образного мислення.

Бойко Оксана Виховуємо покоління науковців [Текст]: контрольні роботи І (міського) етапу для учнів-членів МАН України / О. Бойко, І. Кирдей // Математика. - 2019. - № 1. - С.11-20.

У статті подані текст контрольних робіт І (міського) етапу для учнів-членів МАН України. Відповідно до Умов проведення конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН України на І ( як і на ІІ, ІІІ етапах) першим туром є контрольна робота з базової дисципліни. У відділенні «Математика» такою дисципліною є математика. Для практичного використання автори статті наводять текст такої контрольної роботи Київського обласного територіального відділення у вигляді карток для учнів. Також запропоновано розв’язання всіх задань та критерії їх оцінювання за різними рівнями.

Петренко Раїса Фантастичні та імовірні пригоди [Текст] : математичні вірші за мотивами казок. 5-6-ті класи / Р. Петренко // Математика. - 2019. - № 1. - С.28-41.

Стаття відкриває рубрику «Поетична вітальня» й містить цікаві математичні задачі з казковим сюжетом, що гарантують учням 5-6-х класів фантастичні мандрівки та різноманітні пригоди в країні олімпіпаднх задач, ребусів, головоломок шляхом математичних міркувань. Вправи й задачі творчого змісту, пов’язані зі шкільним програмовим матеріалом, спрямовані на формування навичок самостійності та сприяють активізації розумової діяльності, розвитку логічного мислення, кмітливості, підвищують інтерес до математики загалом.

Українська мова

Галига В. О. Твір-роздум на морально-етичну тему (у форматі ЗНО) [Текст]: 9-й Кл. / В. О. Галига // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 4 - 5. - С. 28 - 35.

Пропонується методична розробка уроку розвитку мовлення на морально-етичну тему, який служить підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури. Його мета - формувати вміння складати власне висловлювання у формі твору-роздуму.; розвивати зв'язне мовлення (усне й писемне), увагу, емоційну сферу; розширювати словниковий запас учнів; розвивати творчу активність; виховувати доброту, співчуття на прикладі життєврого шляху відомих осібистостей та літературних героїв.

Мороз Т. Г. Словосполучення. Речення [Текст]: цикл уроків: 8-й Кл. / Т. Г. Мороз // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 4 - 5. - С. 16 - 23.

Висвітлення теми «Словосполучення й речення» у 8-му класі пропонується розробкою уроків на такі теми: «Словосполучення. Будова і види словосполучень за засобами вираження головного слова» (урок вивчення нового матеріалу); «Речення. Види речень  за метою висловлювання й розділові знаки в кінці речення (повторення). Окличні речення (повторення). Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні» (урок засвоєння знань); «Логічний наголос і порядок слів у реченні. Зворотний порядок слів як засіб виразності мовлення. Інверсія» (комбінований урок засвоєння знань); «Розвиток мовлення. Конспект прочитанного науково-навчального тексту, тематичні виписки» (урок розвитку мовлення); «Контрольна робота. Тестування з теми «Словосполучення ц речення» (урок перевірки, контролю, оцінювання та орекції знань, умінь і навичок).

Погорела А. О. Відгук на твір мистецтва [Текст] / А. О. Погорела // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 4 - 5. - С. 24 - 27.

Описується конспект уроку розвитку мовлення. Матеріали уроку мають на меті ознайомити учнів із видами писемного мовлення, які містять оцінку з певними висновками творів мистецтва та літератури (анотацію, рецензію, відгуком), розвивати усне й писемне мовлення учнів, виховувати в них розуміння творів мистецтва, любов до прекрасного. За обладнання служить репродукція картин Н. О. Мартинюк «Натюрморт з калиною».

Рум'янцева Лахтіна О. О. Експрес-вправи «Сформуй навички писати грамотно» [Текст]: 5 кл. / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 4 - 5. - С. 36 - 42.

Чинною программою передбачено здобуття п'ятикласниками базових знань з лексики, орфографії та синтаксису У 5 класі досягнення основної мети відбувається шляхом відпрацювання мовних умінь навичок. Саме з такою метою для вчителів-словесників  запропоновано експерес-вправи «Сформуй навички  писати грамотео». Завдання відповідають сучасним  вимогам до вивчення української мови, орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал. Вправи-п'ятихвилинки  можна застосовувати  як для індивідуальної, так і для фронтальної роботи, а також під час закріплення або повторення вивченого матеріалу. Завдання підібрано  з урахуванням  особистісно орієнтованого підходку, бо вони мають різний ступінь складності. Час, рекомендований на виконання завдань із лексики, фразеології та орфографії, - від 3 до 7 хвилин, Але залежно від рівня знань та вмінь учнів педагог самостійно визначає час, необхідний для виконання цих вправ, та оцінок їхні вміння згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

Сергієнко Юлія. З Україною в серці [Текст]: гра патріотів для уч. 6-7-х кл., присвячена Міжнародному дню рідної мови / Ю. Сергієнко // Укр. мова та література. - 2019. - № 1(905). - С. 28 - 33. - Бібліогр.: 4 назви.

Описується розробка організації та проведення гри, присвяченої Міжнародному дню рідної мови (21 лютого), з використанням мультимедійних технологій.Ставиться мета чформувати мовленнєву компетенцію учнів, свідоме користування українською мовою, поширювати культуру і спосіб життя слов'ян, берегти й пропагувати історико-культурну спадщину українського народу, розвивати національну свідомість. Організація цього виховного заходу покликана реалізувати Концепцію національно-патріотичного виховання й української козацької педагогіки. Матеріали гри побудовані на таких міжпредметних зв'язках: українська мова, географія, народознавство, історія, література.

Українська література

Бойчук Т. В. Тарас Шевченко на перехрестях життя і творчості [Текст]: брейн-ринг до 205-ї річниці від дня народження митця / Т. В. Бойчук // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 6. - С. 12 - 17. - Бібліогр.: 7 назв.

Публікація присвячений до шевченкових днів. Мета описанного заходу - актуалізувати та поглибити в цікавій змагальній формі знання учнів про життєвий і творчий шляї Тараса Шевченка, багатогранність його обдарування; розвивати мовленнєві  здібності підлітків; уміння  використовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях; удосконалювати  комунікативні компетенції вихованців; збагачувати їхній духовний світ; формувати в учнів прагнення до вивчення української літератури, потребу долучатися до культурних надбань рідного народу; виховувати почуття національної самосвідомості.

Корзюк Л. М. Іван Франко. Новела «Сойчине крило». Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації [Текст]: 10 кл. / Л. М. Корзюк // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2019. - № 6. - с. 21 - 24. - Бібліогр.: 3 назви.

Подається конспект уроку літератури у 10-му класі, присвячений вивченню новели Івана Франка «Сойчине крило». Матеріали уроку розглядають композицію новели, розкривають образ Хоми-Массіно та Марії, визначають основний морально-етичний пафос новели. Також мають на меті розвивати зв'язне мовлення, навички роботи  над змістом прозового твору, виховувати в учнів моральні чесноти. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань.

Ходацька Ольга. Тарас Шевченко - геній свого часу [Текст]: творча співпраця вчителя укр. мови і літератури та письменниці Антонії Цвід / О. Ходацька // Укр. мова та література. - 2019. - № 2(906). - С. 16 - 22. - Бібліогр.: 4 назви.

У статті йдеться про проблеми розвитку духовного потенціалу й читацької культури школярів в умовах соціокультурної кризи, пошуку нових орієнтирів розвитку освітньої галузі, оновлення мети, завдань, освітніх результатів, способів і засобів їх досягнення задля підвищення якості освіти. Для ефективнішого вивчення етапи творчості Тараса Шевченка розглянуто через призму роману-перформансу сучасної української письменниці Антонії Цвід «Кохані жінки Тараса Шевченка».

Іноземні мови

Береза З. О.  Труднощі аудіювання у сучасному освітньому процесі [Текст] / З. О. Береза // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2019. - № 4/5. - С. 13 - 17.

У статті дається тлумачення поняття «аудіювання» та описується як самостійний вид мовленнєвої діяльності. Розглядаються найбільш характерні форми аудіювання, а саме: початковий, середній та вищі рівні. Розкриється низка труднощів, які виникають під час аудіювання та шляхи їх подолання. Описується послідовність роботи з аудіотекстом та виділяються дві основні групи вправ для навчання аудіюванню.

Матвійчук А. М. Використання інтерактивних ігор та вправ на уроках [Текст] / А. М. Матвійчук // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2019. - № 4/5. - С. 22 - 23.

Відомо, що інтерактивні ігри та вправи мають великі потенційні можливості. Вони допомагають активізувати діяльність учнів на уроці, виявити їх розумові та творчі здібності. Інтерактивнв ігри розвивають інтерес школярів до вивчення англійської мови, поглиблюють їхні знання з грамматики, а також вдосконалюють навички говоріння на конкретному мовленнєво-ігровому матеріалі. Запропоновані  ігри та вправи можуть бути використані на різних етапах вивчення англійської мови як на уроці, так і в позашкільній роботі: на заняттях гуртків, при підготовці свят та конкурсів.

Шиян Г. М. Розвиток мовленнєвої компетенції учнів на уроках [Текст] / Г. М. Шиян // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2019. - № 4/5. - С. 18 - 21. - Бібліогр.: 9 назв.

Стаття присвячена питанню підвищення рівня викладання мови та пошуку нових підходів до її вивчення, зокрема розвитку мовленнєвої компетентності. Ставиться мета - допомогти учням усвідомити значення мовленнєвої практики, розвивати мовленнєву інтуїцію, формувати в них навички  самоконтролю при побудові зв'язних висловлювань. У статті визначаються основні методи та прийоми розвитку мовленнєвої компетенції. Подається вправи  для розвитку зв'язного мовлення , які застосовують вчителі-практики, з метою розвитку мовленнєвої компетентності.

Історія

Китиченко Т. С. Використання ментальних карт у формуванні хронологічної компетентності [Текст] / Т. С. Китиченко // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2019. - № 4/5. - С. 2 - 4. - Бібліогр.: 12 назв.

Підготовка до ЗНО вимагає від учителя не тільки глибокої теоретичної підготовки, ерудованості. Але й володіння нетрадиційними методиками  викладання у школі. Однією із таких нетрадиційних методик є використання ментальних карт. У статті описується використання ментальних карт на уроках історії, що допоможе сформувати хронологічні уміння (компетентності) учнів.

Следь І. І. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин в середині ХІХ ст. [Текст]: історія Украхни: 9 кл. / І. І. Следь // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2019. - №4/5. - С. 48 - 52. - Бібліогр.: 8 назв.

Описується методична розробка уроку вивчення нових знань з історії України у 9-му класі. Навчальна мета уроку: визначити зміст  українського питання в контексті європейської міжнародної політики в середині ХІХ ст.; проаналізувати причини, перебіг і результат Кримської (Східної) війни 1853-1856 рр., показати, що в Кримській війні зіткнулись дві системи: передова - капіталістична (Англія, Франція) та відстала - кріпосницька (Росія), визначити хронологічні межі Східної (Кримської) війни, з'ясувати  її вплив на становище в Наддніпрянській Україні, охарактеризувати  селянський рух під час Кримської війни.

Степанова Наталія, Шарапа Іван. Козацька педагогіка в дії [Текст]: навч.-метод. мат. / Н. Степанова, І. Шарапа // Історія України: всеукр. газ…- 2019. - № 1(929). - С. 23 - 31. - Бібліогр.: 30 назв.

Пропонується програма курсу за вибором (спецкурсу) для учнів 8-го класу «Історія українського козацтва». Мета програми: формування в учнів системних знань, умінь і навичок з історії розвитку й становлення українського козатва; особистісних рис національно свідомого громадянина України зі стійкими демократичними цінностями. Завдання програми: опанування школярами змісту систематичного курсу історії України, рідного краю, що передбачає набуття ними комплексу знань, умінь і навичок з минулого українських земель; розвиток в учнів загальнопредметної історичної та загальноосвітньої компетентностей, а також аналіз  процессу формування козацтва як феномену світової культури; виховання в учнів універсальних, стійких  демократичних цінностей, української національної свідомості. Зміст та структура програми має свої особливості, які зазначаються у пояснювальній записці.

Підготували О. П. Северин, О. М. Туркало, віддід довідково-бібліографічної та інформаційної роботи КЗ ЛОНПБ

 

 

 

 

 

Немає коментарів