Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 25 січня 

min
max

«... щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла», – писав Василь Сухомлинський. Він також стверджував, що «Учитель готується до хорошого уроку все життя…». Тому інформаційно-бібліографічне інформування вчителів-предметників – пріоритет у діяльності Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки. З новими документами в галузі освіти, матеріалами з викладання предметів, методики сучасного уроку можна ознайомитись, переглянувши анотований інформаційний огляд «Вчителеві-предметнику».

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (18-24 січ. 2016 р.)

З питань методики викладання навчальних предметів в школі

 

Українська мова та література

Гук-Сатайкіна, Наталія. Урок-казка «Дідусь Апостроф» [Текст] : українська мова: 5 клас / Н. Гук-Сатайкіна // Українська мова і література. – 2015. -  № 12. – С. 26-28.

Темою пропонованого навчального заходу є «Правила вживання апострофа». Метою (згідно з концепцією автора розробки уроку у 5-му класі) є: пояснити правила вживання апострофа, формувати вміння визначати орфограму «Апостроф» та обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; розвивати орфографічну грамотність, уміння чітко відповідати на запитання; виховувати уважне ставлення до слова.

Деркач, Олена. Головні члени речення: підмет і присудок [Текст] : українська мова: 8 клас / О. Деркач // Українська мова і література. – 2015. -  № 12. – С. 42-47.

  Автор пропонує розробку уроку української мови у 8-му класі. Його метою є: узагальнити, систематизувати та поглибити знання учнів про підмет і присудок як головні члени речення; удосконалювати вміння школярів визначати підмети і присудки у двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; виконувати синтаксичний розбір простого речення; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; розвивати пам'ять, пізнавальну активність, логічне й абстрактне мислення, зв’язне мовлення, уміння узагальнювати; засобами художнього слова виховувати любов і повагу до літератури рідного краю, любов до Батьківщини, рідного слова.  

Кулаківська, Тетяна. Пісні Марусі Чурай. Легендарна дівчина з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. «Засвіт встали козаченьки». Художні засоби [Текст] : українська література: 8 клас / Т. Кулаківська // Українська мова і література. – 2015. -  № 12. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв.

Урок, запропонований автором для проведення у 8 класі (українська література), має на меті: розкрити значення і функції пісні в житті українського народу, ознайомити з легендою про Марусю Чурай, трагічною історією її життя, змістом пісні «Засвіт встали козаченьки»; розвивати вміння виразно читати, коментувати зміст пісень, знаходити у тексті та пояснювати художні засоби, висловлювати власне ставлення до Марусі  та її пісень; виховувати усвідомлення того, що добра слава про талановиту людину живе у віках, що поет – активний творець духовності.

Сокур, Анжела. Професійна українська література [Текст] : (роман О. Слоньовської «Дівчинка на кулі») / А. Сокур // Українська мова і література. – 2015. -      № 12. – С. 20-22.

Статтю присвячено ідейно-художньому аналізу роману Ольги Володимирівни Слоньовської «Дівчинка на кулі». Автор пропонує передусім психологічний підхід до порушених у тексті проблем та змальованих художніх образів. Назва роману до певної міри символічна. Згідно з твердженням автора матеріалів, -  «дівчинка на кулі» – це будь-яка молода людина, яка живе на земній кулі, виборює собі місце під сонцем і утверджує своє «я»…

Математика

Красько О. Зведення многочлена до стандартного вигляду. Урок алгебри: 71й клас / О. Красько // Математика. – 2015. - № 23. – С. 14-18.

Автор пропонує розробку уроку алгебри в 7-му класі. Для введення нових понять автор пропонує використовувати різні інтерактивні форми роботи на уроці. Для зняття статичного навантаження на опорно-руховий апарат учнів на уроці проводиться фізкультхвилинка.

Медулич В. ІКТ на уроках математики / В. Медулич // Математика. – 2015. - № 23. – С. 4-6.

Пропонується матеріал, у якому представлено аналіз використання ІКТ на уроках математики, а також систему відеоуроків, створених у процесі роботи. Поданий матеріал закликає уніфікувати підходи щодо створення навчальних матеріалів для віртуального навчального середовища.

Сухонос Т. Розв»язування найпростіших ірраціональних рівнянь. Алгебра і початки аналізу: 10-й клас / Т. Сухонос // Математика. – 2015. - № 23. – С. 9-13.

Подана розробка уроку алгебри і пчатків аналізу, на якому відбувається формування нових знань і навичок за допомогою роботи з довідковими таблицями, прикладами та коментарями до них із підручника. За допомогою цих та інших методів учитель досягає мети уроку і водночас формує в учнів уміння самостійно здобувати знання.

Фокіна О. Фізико-математичний КВК: 11-й клас / О. Фокіна // Математика. – 2015. - № 23. – С. 18-22.

Пропонується позакласний захід, який стане цікавим завершенням тижня математики в школі. Фізико-математичний КВК можна проводити як з учнями одного, так і кількох класів однієї паралелі. Мета заходу: залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, розширити їхній математичний та фізичний світогляд, розвивати кмітливість, інтерес до математики та фізики.

Історія

Кульчицький Станіслав. Етнонаціональна карта України / С. Кульчицький // Історія України. – 2015. - № 24 (856). – С. 11–16.

Стаття присвячена проблемам формування українського громадянського суспільства та української політичної нації. Публікація із рубрики «Академічна наука». Матеріал статті стане у пригоді під час вивчення відповідних тем згідно з чинною навчальною програмою в 11-му класі, написання учнями наукових розвідок, підготовки до учнівських інтелектуальних змагань.

Машіка Віктор. «Учитель року – 2015»: здобутки і типові недоліки конкурсних випробувань у номінації «Правознавство». / В. Машіка // Історія України. – 2015. - № 24 (856). – Вкладка «Правознавство та інші суспільні дисципліни». - С. 1 – 6.

З 28 вересня по 2 жовтня 2015 року в місті Миколаєві проходив фінальний етап треього  (заключного) туру ХХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в чотирьох номінаціях. До умов проведення етапів конкурсу, завдань та оцінювання, а також до рівня фахової майстерності учасників в автора виникає чимало запитань, які він узагальнив у цій статті в типові недоліки конкурсних уроків.

Подобєд Олена. Телепередача «Все буде смачно»: спецвипуск «Кримськотатарська кулінарія»: позаклас. захід: 5 – 9-ті кл. / О. Подобєд // Історія України. – 2015. - № 24 (856). – С. 17–20

Подається опис позакасного заходу із спецвипуску «Кримськотатарська кулінарія» для учнів 5 – 9-х класів. Автор ставить мету – ознайомити  учнів із традиційною культурою кримських татар, виокремити особливості традиційної кухні, довідатися про приготування щоденних та орядових страв кримчан., показати взаємопроникнення української та кримськотатарської кулінарії.

Географія

Лунячек Наталія. Тестові технології для поточного і тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів / Н. Лунячек // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. - № 23 (844). – С. 19-37.

У зв»язку з прийняттям нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти виникає нагальна потреба створення ефективних засобів освітнього моніторингу. Одгим із шляхів вирішення цієї проблеми є запровадження моделі зовнішнього стандартизованого тестування (ЗСТ). Зовнішнього – тобто такого, яке здійснюється за межами школи чи вищого навчального закладу, де навчається або навчатиметься учень чи абітурієнт.

Саме тому постало актуальне питання побудови системи якісної підготовки до складання ЗНО на рівні школи, яке б мало забезпечити дієвий моніторинг як рівня навчальних досягнень учнів, так і їхньої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою тстових технологій. Робота над вирішення саме цього питання покладена в основу досвіду автора цієї публікації, над яким він працює чимало років.У статті розглянуто деякі аспекти досвіду в галузі використання тестових ехнологій з метою якісної підготовки учнів до складання ЗНО з географії

Хімія

Матейко Алла, Коростіль Лідія, Сударева Галина. Проектна діяльність учителя хімії / А. Матейко, Л. Коростіль, Г. Сударева // Хімія. – 2015. - № 23 – 24 (779 – 780). – С. 6-11.

На думку учених-практиків, саме технології життєвих стратегій та проектів, що покладені в основу методу проектів, а також проектної діяльності, допоможуть учителю виробити в дитини необхідні якостіконкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо вирішувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Матеріали статті пропонують ознайомитися із теоретичними основами методу проектів, а саме: метод проектів та його основні поняття, класифікація навчальних проектів, їх структура та роль у підвищенні якості освіти, вимоги до впровадження та використання технологій проектної діяльності учнів, вимоги до адміністрації навчального закладу, вимоги до учнів, які працюють за методом проекту, вимоги до оформлення портфоліо, вимоги до педагога, який прагне займатися проектною діяльністю, вимоги до розробки критеріїв оцінювання проектної діяльності.

Підготували бібліографи: Ковпак В.О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів