Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 26 лютого 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (26 лют. - 4 берез. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Зарубіжна література

Мізіна, Тетяна. Джек Лондон «Любов до життя». Актуальність проблематики оповідання [Текст]: 6-й клас  / Т. Мізіна // Зарубіжна література. – 2018. -  № 1 (785). – С. 22-25.  

У статті презентовано розробку уроку зарубіжної літератури у 6-му класі за твором всесвітньо відомого письменника Джека Лондона. Мета навчального заходу: формувати ключові компетентності у школярів (усвідомлення цінності життя, розуміння залежності людини від навколишнього середовища); розвиток предметних компетентностей (визначення актуальних проблем в оповіданні, характеристика ставлення персонажів до природи та людей, та ін.). Учні в межах навчального заходу можуть бути об’єднані у 4 (чотири) групи: № 1 «Дружба», № 2 «Взаємини з природою», № 3 «Свідомість», й № 4 «Воля до життя».

Колієва, Віталіна. «Поезія, що розчулює небеса» [Текст] : аналітико-інтерпретаційне дослідження ліричного твору Лі Бо «Сосна біля південної галереї» / В. Козієва // Всесвітня література в школах України. – 2018. -  № 1. – С. 21-23.  

У публікації висвітлюються аспекти універсальності і позачасовості творчої спадщини китайського поета Лі Бо в контексті дотичності та взаємопов’язаності світу природи й світу людини. Зроблені автором статті висновки можуть бути застосовані на етапі аналітико-інтерпретаційної діяльності школярів під час опрацювання програмового матеріалу на уроках зарубіжної літератури. Зокрема, в матеріалах розвідки подаються приклади таких навчально-педагогічних компонентів як: завдання на основі виписок значень зі словників символів; завдання на основі опорних карток; моральний «круглий стіл» із лінгвокультурологічним коментарем учителя, та ін.

Фокіна, Ірина. Ціна людського щастя. За повістю Оноре де Бальзака «Гобсек» [Текст] : 9-й клас / І. Фокіна // Зарубіжна література. – 2018. -  № 1 (785). – С. 42-50.  

У статті представлено конспект уроку зарубіжної літератури в 9-му класі за твором видатного французького письменника Оноре де Бальзака. За типом поданий захід - урок засвоєння нових знань, за формою - інтегрований бінарний урок. Між предметні зв’язки уроку: література, економіка, історія, художня культура. Цільові засади уроку: аналізувати основні сюжетні лінії й проблематику повісті, розкривати суть літературних характерів; розвивати у школярів логічне мислення, навички компаративного аналізу; виховувати уявлення про уявні й справжні цінності, формувати вміння робити моральний вибір.

Математика

Андрусь А. Є. Розвиток психічних якостей учнів під час розв’язування задач за допомогою рівнянь [Текст] / А. Є. Андрусь // Математика в шк. України. - 2018. - № 4-5. - С. 7-17.

Найефективніше розвиток усіх якостей людини відбувається під час психічної та фізичної роботи, що відбувається під час навчання в школі. Тому завдання вчителя полягає в організації роботи кожного учня так, щоб під час виконання цієї роботи кожен учень розвивав свої психічні та фізичні якості. Цього можна досягти при розв’язування  задач. Автор демонструє це на прикладі розв’язання декількох задач, з якими учень стикається вперше, проте вже має необхідні теоретичні знання.

Брянська І. А. День комп’ютерника [Текст]: чемпіонат школи з розв’язування задач / І. А. Брянська // Математика в шк. України. - 2018. - № 4-5. - С. 71-73.

Автор наводить хід гри, присвяченій дню комп’ютерника. Для цього команди об’єднуються в групи, кожна з яких має представників від 5 до 11-го класу. Командам слід за відведений час розв’язати якомога більше задач і передати розв’язання членам журі. Після цього члени журі можуть на власний розсуд запропонувати членам команд обґрунтувати або прокоментувати розв’язання тієї чи іншої задачі. За кожну правильно розв’язану задачу команди отримують смайлики. Чемпіонами школи з розв’язування задач стають члени команди, яка отримала найбільшу кількість смайликів.

Проценко Н. А. Застосування індексного методу розв’язування математичних задач економічного змісту [Текст] / Н. А. Андрусь // Математика в шк. України. - 2018. - № 4-5. - С. 3-7.

За новою програмою в 7-11 класах тема «відсотки» окремо не вивчається. Ця тема належить до наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» і задачі, що містять завдання на відсотки, повинні систематично включатися до навчального процесу. Якщо учні вже добре усвідомлюють сутність поняття «відсоток», розуміють і вміють розв’язувати основні задачі на відсотки, їх доцільно ознайомити з індексним методом розв’язування задач на відсотки. Цей метод використовують під час розв’язування задач економічного змісту. Цей метод є зрозумілим і демонструє відсотковий рух економічних явищ та величин, аналізує зміни будь-якої категорії. Автор наводить декілька прикладів розв’язування названих задач.

Біологія

Бак Вікторія. Метод аналогій [Текст]: біоетичні підходи у викладанні біології в шк. / В. Бак // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 2 (830), січ. - С. 6 - 13. - Бібліогр.: 8 назв.

Сьогодення вирізняється динамічністю та швидкими змінами у всіх галузях суспільства. Особливо це стосується наукових досліджень. Ми стаємо свідками зближення природничого та гуманітарного знання, що потребує від учителя  природничих наук опанування новою методологією викладання, у якій певне місце належить людині, та отримання відповіді на питання: «Навіщо наукові знання необхідні для кожної конкретної дитини?». У статті обґрунтовується думка, що для цього навчанню біології слід надавати біотичного спрямування, визначається зміст біотичних знань  школярів, розглядається застосування аналогії на уроках біології в профільній школі на конкретних прикладах.

Гурова Н. І. Система уроків з теми «Опора і рух» [Текст]: 8 кл. / Н. І. Гурова // Біологія: навч.-метод. журн. - 2018. - № 4 - 5. - С. 12 - 29.

Тема шкільного курсу біології  «Опора і рух» (8 клас) подається в розробці конспектів уроків на такі теми: «Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканина. Розвиток кісток» (урок-практикум), «Будова скелета людини. Сполучення кісток» (урок-дослідження), «М’язи. Їхня будова і функції. Основні групи м’язів» (тип уроку - синтетичний), «Робота м’язів та принципи їхньої втоми» (урок-експеримент), «Перша допомога в разі ушкоджень опорно-рухової системи» (урок - міні-проект).

Іваненко С. С. Будова і функції органів дихання [Текст]: 8 кл. / С. С. Іваненко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 4 - 5. - С. 30 - 33.

Пропонується орієнтовний конспект уроку вивчення нового матеріалу на тему «Будова і функції органів дихання» (8 клас). Його матеріали ознайомлять учнів з будовою та функціями органів дихання людини, з’ясовують будову та функції основних компонентів, визначають особливості утворення звуків та мови людини.

Карпенко Т. Г. Сучасна косметика, татуювання, татуаж та гігієна шкіри [Текст] / Т. Г. Карпенко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 4 - 5. - С. 34 - 43.

Описується розробка сучасного уроку біології. Його матеріали сприяють поглибленню знань про гігієну шкіри (гігієнічний косметичний догляд за шкірою), розширюють знання про косметичні засоби, їхні вид, вплив на шкіру, їхній хімічний склад, особливості догляду за шкірою, вплив татуювання на шкіру.

Осадча О. М. Впровадження хмарних технологій як компетентнісний підхід учителя біології до навчально-виховного процесу [Текст] / О. М. Осадча // Біологія: навч.-метод. журн. - 2018. - №  4 - 5. С. 7 - 11. - Бібліогр.: 11 назв.

Впровадження хмарних технологій і реалізована на основі такого впровадження освітня платформа дозволять максимально ефективно використовувати наявні программно-апаратні ресурси, а водночас школярі дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології. Відповідно до потреб учителя біології в сучасних умовах праці, враховуючи нову программу та відсутність нових навчальних підручників, досить ефективним є розміщення необхідних матеріалів у хмарному сховищі, доступ до котрого може бути розмежований для ролей конкретних користувачів, відповідно до рейтингу навчальних досягнень. У статті виділяються конкретні переваги застосування хмарних технологій у шкільному курсі біології.

Сідько Світлана. Різноманітність рослин [Текст]: контрольні роботи: 6-й кл. / С. Сідько // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 2 (830), січ. - С. 27 - 29.

Сучасний та об’єктивний контроль знань учнів є запорукою цілісності та системності наукової картини світу, що формується у школярів. Контрольні роботи для 6-го класу складено за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6 - 9 класи». Роботи представлено у двох варіантах. Завдання, які по груповано за рівнями складності, поділяються на 7 типів6 тестові, з вибором варіанту «так чи ні», на встановлення відповідності, на доповнення речення, на роботу з малюнком, на визначення термінів та завдання з розгорнутою відповіддю. Час для виконання - 40-45 хв.

Хімія

Войлокова Тетяна. Задачі ХХУ турніру юних хіміків. Приклади розв’язування [Текст] / Т. Войлокова // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 1 (805). - С. 17 - 26.

Команда «Харків 47» бере участь у Всеукраїнських турнірах юних хіміків уже багато років. Майже кожного року команда виходить у фінал і посідає певне призове місце. На 25-му турнірі у Тернополі команда отримала диплом І ступеня. До уваги читачів стаття пропонує розв’язання задачі № 14 «Молекулярний телеграф», із півфіналу та задачу фінального бою «Ступінь окиснення».

Кондратьєва Наталія. Сульфатна кислота [Текст]: урок-казка: 10-й кл. / Н. Кондратьєва // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 1 (805), січ. - С. 59 - 63. - Бібліогр.: 6 назв.

Описується розробка уроку, мета якого формувати й закріпити знання про фізичні  та хімічні властивості сульфатної кислоти, розглянути окиснювальні властивості концентрованої сульфатної кислоти під час реакції з металами, якісну реакцію на сульфат-іон, ознайомити учнів із основними галузями застосування сульфатної кислоти й сульфатів, розглянути правила техніки безпеки під час роботи із сульфатною кислотою, закріпити знання про запобіжні заходи під час роботи з їдкими речовинами, розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки.

Козлова Лілія. Вода [Текст]: склад молекули, властивості, поширення в природі / Л. Козлова // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 1 (805), січ. - С. 51 - 58. - («Шкіл. світ»)

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта - невід’ємним складником загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій і новітніх матеріалів, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних впливів інформації, Тому важливо засобами навчального предмета формувати в учнів ключові і предметні компетентності. Публікація пропонує інтегрований урок хімії та англійської мови , який дозволяє формувати не лише навчальні , а й комунікативні компетентності. Методи й форми роботи на уроці: урок-казка, стратегія «кислотні кульки», інтерактивна технологія «Ажурна пилка».

Конечна Олена Технології проблемного навчання. Їх роль у формуванні життєвих компетенцій учнів [Текст] / О. Конечна // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 1 (805), січ. - С. 49 - 50. - Бібліогр.: 4 назви. - («Шкіл. світ»)

На думку вчителів хімії спостерігається тенденція до зниження зацікавленості учнів у вивченні цього досить  складного предмета, що з самого початку вимагає від учня наявності базових знань із математики, фізики, біології, а також певної ерудиції, обізнаності у процесах, що відбуваються у природі. У статті описується досвід учителя хімії Олени Конечної (Дніпровська СЗШ № 64) застосування технології проблемного навчання у шкільному курсі хімії.

Кузьменко Наталія. Педагогіка співробітництва [Текст]: шляхи вдосконалення уроку хімії / Н. Кузьменко // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 1 (805), січ. - С. 36 - 47. - Бібліогр.: 8 назв.

Застосування сучасних інформаційних технологій з метою вдосконалення уроку на основі педагогіки співробітництва - одна з найважливіших і найстійкіших тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформатизація навчання у вузькому розумінні - це застосування коп’ютера як засобу навчання, а в широкому розумінні - багатоцільове використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі. У статті описується досвід удосконалення уроків хімії, новизна якого полягає в оригінальному використанні педагогічних інновацій на основі педагогіки співробітництва.

 

Немає коментарів