Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 02 квітня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (26 берез. -1 квіт. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Зарубіжна література

Карпінська, Лілія; Олієвська, Ольга. Сила почуттів. Кохання і дружба в сонетах Шекспіра [Текст] : 8-й клас / Л. Карпінська, О. Олієвська // Зарубіжна література. - 2018. - № 2 (786). - С. 64-66.

На шпальтах журналу презентовано розробку навчального заходу (урок розвитку мовлення) із зарубіжної літератури на тему: «Оспівування кохання і дружби в сонетах В. Шекспіра (сонети 66, 116, 130). Усний твір-роздум». Упродовж уроку у 8-му класі передбачено використання таких методів і форм роботи як інтерактивний метод «Скринька Шекспіра», обговорення прочитаного, валеохвилинка, робота з епіграфом, технологія «Музейна педагогіка» (повідомлення учнів-екскурсоводів), методи «Словесне малювання», «Мікрофон» тощо.

Комарницька, Оксана. Родом з дитинства. За повістю Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» [Текст] : 5-й клас / О. Комарницька // Зарубіжна література. - 2018. - № 2 (786). - С. 4-7.

Висвітлено матеріали розробки навчального заходу із зарубіжної літератури у 5-му класі. Проведення уроку пов’язане із формуванням ключових компетентностей, зокрема йдеться про розуміння важливості ініціативи у суспільному житті, вміння характеризувати героя повісті в контексті його винахідливості й кмітливості. Цільові орієнтири уроку також охоплюють формування предметних компетентностей: розповідати про основні події твору, характеризувати образ літературного персонажу, оцінювати його моральні якості. За типологічними ознаками представлений навчальний захід є уроком-підсумком, за видовими властивостями - уроком-експериментом.

Стрижакова, Ольга. Літературний паспорт. За збіркою Волта Вітмена [Текст] : 10-й клас / О. Стрижакова // Зарубіжна література. - 2018. - № 2 (786). - С. 67-70.

У статті вміщено план-конспект уроку розвитку мовлення (усно) за творами видатного поета Волта Вітмена. Метою навчального заходу є: засвоїти теми й мотиви збірки В. Вітмена «Листя трави», дослідити втілення у ній світобачення митця стосовно Людини, Природи, Демократії, з’ясувати сутність новаторського характеру поезії; формувати літературну та комунікативну компетентність школярів, вміння висловлювати власні судження; виховувати громадянські якості десятикласників, прагнення пізнати світ, осмислити своє призначення, вчитись планувати своє майбутнє.

Історія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з історії України, Всесвітньої історії [Текст]: 10-11 кл.: Затверджено Наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 2 - 13.

Програма складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і змісту навчального матеріалу з історії України та всесвітньої історії як основи для досягнення цих результатів. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці зорієнтовані на формування предметних і ключових компетентностей і викладені через знання й уміння, які відповідають знаннєвому, смисловому й діяльнісному компонентам. Для підвищення результативності навчання (через ефективний розподіл навчального часу) програма пропонує синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої історії.

Вановська Інна. Формування історичної компетентності з параметрального оцінювання генезисного національного невігластва [Текст] / І. Вановська // Історія в рідній шк..: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 14 - 18. - Бібліогр.: 9 назв.

Протягом останніх десятиліть у європейській та вітчизняній історичній науці розвивається новий напрям дослідження, пов’язаний з вивченням такого суспільного феномену, як національна пам’ять. Україна, як і більшість країн пострадянського простору, переживає складний процес пошуку національної ідентичності, формування національної свідомості українського народу. А основним чинником формування національної свідомості та національної ідентичності є саме історична пам’ять. У статті розкрито поняття й проаналізовано категорію «національна пам’ять».Розкрито державну політику національної пам’яті. Пропонований матеріал із рубрики «Наука - вчителеві» і допоможе учителеві у підготовці уроків історії України.

Єлько Валентина. Велика Британія [Текст]: всесвіт. історія: 11 кл. / В. Єлько // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 28 - 37.

Пропонується методична розробка організації та проведення уроку засвоєння нових знань із всесвітньої історії в 11-му класі. Його мета - створити на уроці умови, за яких учні зможуть: характеризувати особливості розвитку Великої Британії в 70-80-х рр.. ХХ ст..; пояснювати причини «англійської хвороби»; визначити складові «тетчеризму»; вдосконалювати вміння працювати з різними історичними джерелами; розвивати критичне мислення; виховувати загальнолюдські цінності; сприяти формуванню самосвідомості та самооцінки.

Зінченко Світлана. Використання на уроках історії України між предметних зв’язків з українською літературою [Текст] / С. Зінченко // Історія України: всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 3, лют. - С. 17 - 19.

Використання між предметних зв’язків полегшує навчання, викликає інтерес дітей, формує цілісні і системні знання учнів. Між предметні зв’язки передбачають інтеграцію навчальних досягнень учнів під час вивчення шкільних предметів, які взаємодоповнюють, конкретизують рівень навчальної компетенції школярів. У статті розглядається використання художньої творчості Григорія Сковороди, Івана Франка, Тараса Шевченка у шкільному курсі історії України.

Коляда Ігор, Мороз Марко. Гетьманщина за правління Івана Мазепи [Текст]: історія України: 8-й кл. / І. Коляда, М. Мороз // Історія в рідній шк..: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 19 - 27.

Стаття пропонує методичну розробку організації та проведення уроку, присвячену висвітленню теми «Гетьманщина за правління Івана Мазепи». Його мета - висвітлити обставини приходу до влади в Гетьманщині Івана Мазепи, охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику уряду Гетьманщини упродовж 1687-1709 рр., охарактеризувати національно-визвольну акцію Івана Мазепи, сформувати уявлення про видатного державця України гетьмана Івана Мазепу. В процесі уроку учні закріплюватимуть уміння складати конспект за розповіддю вчителя, узагальнювати та систематизувати інформацію, використовувати знання з курсу всесвітньої історії, аналізувати документи й порівнювати події та явища, політику гетьманів, працювати з атласом і контурною картою, працювати зі словником. За типом уроку - це комбінований урок.

Чернігівщина [Текст] / за мат. вид.: Енциклопедія історії України: у 10-ти т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. - К.: Наук. думка, 2003-2013; Чернігівщина (факти, події, постаті). Чернігів; Чернігівські обереги,2003) // Історія України: всеукр. газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 3 (907), лют. - С. 10 - 14; № 4 (908), лют. - С. 12 - 16.

Історія Чернігівщини - невід’ємна від історії всієї України. Пропоновану публікацію присвячено знаменним подіям, що відбувалися на території сучасної Чернігівської області протягом ХІІ-ХІХ ст. Також подіям ХХ ст. на території сучасної Чернігівської. Як і загалом в Україні, це був час масштабних змін у соціально-економічному, політичному та культурному житті суспільства. Матеріали із рубрики «Історичні подорожі Україною» і допоможуть учителеві у підготовці уроків шкільного курсу історії України.

Географія

Костриця Людмила. Україна та держави Північної Америки [Текст]: відкритий урок: 7-й кл. / Л. Костриця // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 4 (897), лют. - С. 21 - 28.

Пропонується орієнтований конспект уроку з вивчення природи та населення Північної Америки. Урок насичений цікавою тематичною інформацією, містить дидактичне наповнення - ігри, навчальні прийоми, випереджальні завдання тощо. За типом уроку - це комбінований урок.

Ошнек Олександр. Основні річкові басейни та їхня характеристика [Текст]: характер гідрографії та водного режиму річок України: відкритий урок: 8-й кл. / О. Ошнек // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 4 (897), лют. - С. 33 - 37.

Пропонується розробка уроку, яку можна використати під час вивчення теми «Води суходолу і водні ресурси України». Мета уроку: поглибити знання учнів про поверхневі води планети на прикладі України; сформувати уявлення про освітні гідрографічні характеристики річок, їх режим, річкові басейни; показати взаємозв’язок гідрографічних, геоморфологічних та кліматичних особливостей території; розвивати пізнавальний інтерес учнів до змісту географічної науки; формувати навички роботи з тематичними картами України. Розробка містить частину практичної роботи № 7, завдання для контролю знань. За типом уроку - це урок формування нових знань, умінь і навичок.

Тітаренко Наталя. Держави-карлики [Текст]: урок-дослідження: 10-й кл. / Н. Титаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 4 (897), лют. - С. 17 - 20.

Пропонується розробка уроку для курсу «Соціально-економічна географія світу». ЇЇ можна використати як додаткове джерело інформації під час вивчення країн Європи, а також провести окремий урок, присвячений цій темі. Інформацію можна використати для проведення позакласного заходу. Навчальна мета уроку: розширити та поглибити знання про Європейські держави-карлики, виявити умови й можливості використання географічного положення, природних умов і ресурсів, особливості господарства, закріпити практичні навички учнів працювати з комплексними картами світу, вдосконалювати вміння учнів користуватися різноманітними джерелами інформації. За типом уроку - це урок-дослідження.

Шафранова Світлана. Географічні ігри [Текст]: безліч ігор у скарбничку вчителя / С. Шафранова // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 4. (897), лют. - С. 13 - 16.        

Пропонуються орієнтовні ігрові схеми, які можна використовувати на уроках географії і не тільки. Гра навчає розвивати творчі здібності, вміння мислити. Також гра зближує школярів, формує командне відчуття єдності у досягненні спільної мети. Пропоновані ігри можна адаптувати та використовувати для різних вікових категорій учнів.

Математика

Кіричок М. Збірник усних вправ із математики для 5-6-х класів [Текст] / Мирослава Кіричок, Людмила Петрусенко, Тетяна Храпачевська // Математика. - 2018. - № 4. - Вклад. № 2.

Автори статті для розвитку навичок усного рахунку в 5-6-х класах пропонують збірник завдань, укладений відповідно до тем, що вивчають учні. Усім відомо, що з виникненням калькулятора в людини зникає будь-яка необхідність рахувати. Як наслідок, багато хто не вміє ні помножити, ні додати, ні відняти невеликі числа. Проте саме вміння усно рахувати безпосередньо пов’язане з розвитком інтелекту людини. Відсутність цих навичок призводить до непоправних змін, впливає на здатність орієнтуватися в навколишньому світі, робити правильні висновки, приймати зважені рішення.

Мельниченко О. Графічний метод розв’язування рівнянь [Текст]: особливості та доцільність застосування / Олена Мельниченко, Тетяна Чернова // Математика. - 2018. - № 4. - С. 25-28.

У статті автори розкривають суть графічного методу розв’язування рівнянь, проведено класифікацію рівнянь за типами. Для демонстрації актуальності проблеми було використано завдання зовнішнього незалежного оцінювання, що містять рівняння та системи рівнянь і розв’язують графічно.

Чернявська І. Розв’язування трикутників [Текст]: геометрія, 9-й клас. Усі уроки з теми // Математика. - 2018. - № 4. - С. 4-18.

Уміння розв’язувати трикутники - одне з базових у курсі планіметрії. Успішне засвоєння цієї теми дає широкі можливості для практичного застосування геометрії в житті людини та слугує фундаментом для розв’язування задач стереометрії. Автор статті пропонує повний цикл уроків із теми «Розв’язування трикутників». Учитель може змінювати етапи роботи, використовувати довільний чинний підручник, перерозподіляти час на вивчення матеріалу.

Матеріали підготували: Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів