Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 23 квітня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 17-24 квіт. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Математика

Барболіна Тетяна Різнорівневі тести як дієвий інструмент моніторингу результатів навчання математики в школі [Текст] / Т. Барболіна, Ю. Москаленко, Л. Черкаська // Математика в рід. шк. - 2018. - № 3. - С. 8-14.

Пропонований комплекс тестових завдань, сконцентрованих навколо таких тем шкільного курсу математики, як «Елементи комбінаторики». «Елементи теорії ймовірностей», «Елементи математичної статистики», містить шість варіантів по 10 завдань, які диференційовано за рівнями складності: репродуктивним (задачі 1-4), реконструктивно-варіативним (задачі 5-8), творчим (задачі 9-10). Більшість задач мають комплексний характер, допускають використання різних алгоритмів, методів, прийомів розв’язування.

Буковська Оксана Сучасні методи викладання: сторітеллінг як неформальний метод навчання [Текст] / О. Буковська // Математика в рід. шк. - 2018. - № 3. - С. 43-46.

Автор пояснює суть методики сторітеллінг і з’ясовує, чому саме використання цієї технології на уроках дає поштовх розвитку мовних компетенцій школярів. Сторітеллінгом зацікавлені педагоги й психологи в усьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Історії дають змогу розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні та вчителі створюють правильні й більш якісні взаємостосунки.

Фігурська Любов Використання парадоксів у навчанні теорії ймовірностей [Текст] / Л. Фігурська // Математика в рід. шк. - 2018. - № 3. - С. 30-34.

У статті проаналізовано можливість, доцільність та методичні особливості використання парадоксів у навчанні теорії ймовірностей. Описано парадокси, які можна розглянути у шкільному курсі, пояснено їх суть, роль, місце та основні завдання у навчанні теорії ймовірностей. При розгляданні таких задач слід звернути увагу на історію виникнення теорії ймовірностей в цілому та на історію кожного парадоксу.

Географія

Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень [Текст]: затверджено МОН України (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) / МОН України // Географія та економіка в рідній шк..: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 8 - 34.

Загальна мета курсу - вдосконалювати уявлення учнів  про географічну картину світу, утверджувати поняття про географію як конструктивну  науку і формувати географічне мислення на основі історичного , просторового, комплексного, типологічного, проблемного і конструктивного підходів. Провідні ідеї програми - гуманізація, соціологізація, залучення учнів до соціально корисної практичної діяльності засобами сучасної географії.

Бенюк Г. М. Урок-аукціон з контролю знань, умінь і навичок у 8 класі [Текст] / Г. М. Бенюк // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 34 - 36.

Мета цього уроку -  активізувати географічні знання учнів про рельєф, тектоніку, поверхневі води; ознайомити з процедурою проведення аукціону. Основні засоби навчання: «паперові гроші», гонг, номери учасників. За типом уроку - це урок контролю знань, умінь і навичок.

Гілецький Й. Р. Методологія та практика формування змісту загальної шкільної географічної освіти [Текст] / Й. Р. Гілецький // Географія та економіка в рідній шк..: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 3 - 7. _ Бібліогр.: 7 назв.

Питання розробки структури і змісту загальної середньої освіти, окремих конкретних навчальних дисциплін слід розглядати як важливу наукову проблему що спирається на певні концептуальні теоретико-методологічні засади. Тому неприпустимими є аргументи  на користь змін структури вивчення конкретного навчального предмета, видалення чи включення у його зміст окремих розділів чи тем у стилі: «Я собі гадаю…», «Я собі думаю…». У статті розкривається складові загального процесу розробки (формування) змісту загальної середньої освіти: відбір, структурування та трансформування (на прикладі географічної освіти).

Євтушенко Олена. Як викладати, щоб не відлякати [Текст]: готуємося до інтегров. курсів / О. Євтушенко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 6 (899), берез. - С. 8 - 12.

Перед учителями географії, біології, фізики, хімії та математики нове завдання - показати учням цілісність світу та нерозривний зв’язок галузей науки. Для того, щоб підготувати учнів до таких таємничих інтегрованих курсів, авторка підготувала збірку завдань, які можна використовувати як на уроках, так і в позакласній роботі. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Міненко Світлана. Регіональні центри народних промислів та ремесел [Текст]: бідар. урок / С. Міненко, Г. Нацевич // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 6 (899), берез. - С. 17 - 20.

Народні промисли і ремесла є невід]ємною складовою культури та побуту традиційного українського суспільства. З одного боку, вони пов’язані із матеріальною культурою, тобто господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого - є частиною духовної культури народу, оскільки відображають народну творчість. Публікація пропонує орієнтовний конспект бінарного уроку. За бажанням можна доповнювати його своїми доробками, формами роботи, дидактичним матеріалом.

Перегончук Тетяна. Українська діаспора [Текст]: бінар. урок: географія - укр.. літ.: 8-й кл. / Т. Перегончук // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 6 (899), берез. - С. 13 - 14.

Автор пропонує схему бінарного уроку, який можна провести для 8-11 класів як урок і як позакласний захід чи урок-конференцію, використовуючи вже набуті дослідницькі вміння і знання учнів.

Предмети художньо-естетичного циклу

Мазуренко Олена. Фольклор і сучасна стилізація [Текст]: урок муз. мистецтва: 7-й кл. / О. Мазуренко // Шкільний світ. - 2018. - № 6 (782), берез. - Вкладка «Музика». - № 3 (117), берез. - С. 13 - 16.

На уроці учні ознайомляться з особливостями сучасної обробки народних пісень, фольклорної, вокальної та інструментальної музики, вони засвоять поняття «стилізація», «фольк-опера» на прикладі Євгена Станюковича.

Половець Діана. Великий світ маленької писанки [Текст]: урок образотворчого мистецтва у 7-му кл. / Д. Половець // Шкільний світ. - 2018. - № 6 (782), берез. - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 3 (117), берез. - С. 8 - 12. - Бібліогр.: 5 назв.

Матеріали уроку присвячено знайомству учнів  із традиціями, легендами, які пов’язані зі святкуванням Великодня, особливостями створення писанок, їхньою символікою. Міжпредметні зв’язки: живопис, художня фотографія, музичне мистецтво, література, народознавство.

Решова Валентина. Оцінювання загальнокультурної грамотності [Текст]: формування компетентності загальнокультурної грамотності учнів 9-го кл. на уроках мистецтва в умовах реалізації Концепції Нової української школи / В. Решова // Шкільний світ. - 2018. - № 5 (781), берез. - Вкладка «Музика». - № 3 (117), берез. - С. 6 - 12. - Бібліогр.: 11 назв.

Мета сучасної школи - навчити учня вчитися. Перед ним постає завдання, разом із засвоєнням відповідних завдань, розвивати вміння і навички самостійно їх добувати. Саме розвиток творчої діяльності учня, формування його ключових компетентностей в умовах сучасної школи сприяє активізації пізнавальної діяльності для учнів в процесі оволодіння знаннями.

Підготували: Северин О. П., Туркало О. М. 

Немає коментарів