Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 02 липня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 25 черв.- 1 лип. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська література

Зігман, Михайло. Домашнє завдання як важлива складова частина навчально-виховного процесу [Текст] / М. Зігман // Українська мова та література. - 2018. - № 9-10 (889-890). - С. 69-77. - Бібліогр.: 20 назв

У науковій розвідці досліджено дидактико-методичний аспект використання домашніх завдань у викладанні дисциплін гуманітарної царини загалом та літератури зокрема. Подано визначення поняття «домашнє завдання» (далі - ДЗ), розкрито його цільові та інші властивості, представлено науково-методичні поради щодо організації ДЗ, презентовано рекомендації педагогам, батькам (щодо їхньої ролі у виконанні ДЗ), учням (правила запам’ятовування навчального матеріалу) та ін.

Кобилинська, Олена. Диктанти з української літератури [Текст] : 8-й клас / О. Кобилинська // Українська мова та література. - 2018. - № 9-10 (889-890). - С. 23-28. - Бібліогр.: 3 назви.

У статті презентовано завдання для рефлективних комбінованих літературних диктантів до всіх творів і тем із теорії літератури, що передбачені для викладання у 8-му класі середньої школи. Диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку, скажімо, для перевірки та корекції засвоєних знань, для актуалізації знань, а також для створення передумов для налагодження творчо-пошукової, інтерактивної та іншої діяльності. Автор розвідки використовував матеріали підручника Л. Т. Коваленко «Українська література».

Луценко, Карина. Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками [Текст] / К. Луценко // Українська мова та література. - 2018. - № 9-10 (889-890). - С. 62-68. - Бібліогр.: 2 назви.

Автор матеріалів завертає увагу педагогів-словесників до одного з цікавих інноваційних методів пропагування книги і залучення школярів до читання - методичного елементу (що дедалі більше завойовує популярність на українських теренах, зокрема у навчальній царині) під назвою «буктрейлер» - короткого відеороліку за мотивами книги. Подані у статті рекомендації щодо етапів створення означеної книжкової відеореклами є цінними і актуальними ще й тому, що їхній автор застосовує цей метод безпосередньо у власній шкільній практиці.

Іноземні мови

Дмитрикова О. В., Кіріна С. В. Турнір знавців англійської мови для учнів 9-11-х класів [Текст] / О. В. Дмитрикова, С. В. Кірина // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 16/18. - С. 3 - 6.

Подаються умови проведення І-ІУ, У районних турнірів з англійської мови для учнів 9-11-х класів. Матеріали з досвіду шкіл Харкова. Організатором і координатором районного турніру є Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 80, яка несе відповідальність за організаційно-методичне забезпечення інтелектуальних змагань. Турнір проводиться щороку і включає проведення 4-х конкурсів.: Презентація команди; «Бліцтурнір»; Творче письмо; Вирішення проблеми. Мета турніру: виявити рівень знань учнів відповідно В1, В1 + згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти».

Кончіч В. В. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Реалізація аспектів триєдиної мети уроку [Текст] / В. В. Кончіч // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. 0 № 16/18. - С. 3 - 6. - Бібліогр.: 6 назв.

У статті розкривається вихідна ідея (єдність навчання, вихованні і розвиток) сучасного уроку, що сформувалася в результаті тривалого розвитку вітчизняної теорії навчання і виховання, а також творчих досягнень педагогічних колективів та систем освіти. Розглядаються можливі варіанти формулювання аспектів триєдиної мети уроку іноземної мови.

Кончіч В. В., Сороко літ І. В., Шамова Л. Я. Роль Шкільного Європейського Клубу в реалізації європейської освіти [Текст] / В. В. Кончіч, І. В. Сороколіт, Л. Я. Шамова // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. 0 № 16/18. - С. 19 - 24. - Бібліогр.: 3 назви.

Шкільний Європейський Клуб (ШЄК) є однією з найбільш перспективних форм реалізації європейської тематики в школі. У статті подано відповіді на запитання: що дає Шкільний Європейський Клуб молодим людям, вчителям іноземної мови, школі , місцевому середовищу, країні. Кожна з цих перспектив є однаково важливою. Звертається увага на декілька характерних рис Європейського Клубу, таких як вільний спосіб утворення клубу, об’єднання в одній організації учнів та вчителів іноземних мов, позакласна активність учнів, що виникає з власної волі.

Харківська Г. П. Нестандартні уроки англійської мови [Текст] / Г. П. Харківська // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. 0 № 16/18. - С. 31 - 32. - Бібліогр.: 6 назв.

Сьогодні нестандартні (нетрадиційні) уроки є звичайною основою будь-якої школи. Незвичайні за змістом та організацією, такі заняття приваблють школярів, сприяють розвитку особистих здібностей. Нестандартний урок містить у собі дуже різноманітні та емоційні методи й прийоми навчання, які не просто підвищують мотивацію навчання, а й сприяють розвитку тих чи інших умінь та навичок: вимови, вміння реагувати й давати оцінку у бесіді, дотримуватися мовного етикету, збагачують лексику і мовну базу учнів. У статті пропонуються нестандартні уроки англійської мови з педагогічного досвіду вчителя-практика Г. П. Харківської (СШ № 75, м. Харків): 1 «A Letter» (10-11 класи); 2. «Диктант». Робота в парах; 3. Аудіюівання .

Трудове навчання

Богун І. А. Розвиток творчих здібностей як результат формування проектно-технологічної компетентності [Текст] / І. А. Богун // Труд. навчання в шк. - 2018. - № 10 (190). - С. 24-29.

На уроках трудового навчання очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів згруповано за трьома компонентами: знаннєвим, діяльнісним та ціннісним. Їх досягають під час виконання окремих проектів, коли учні  самостійно навчаються, шукають нові технології, самостійно планують власний процес пізнання та реалізовують його. Зміст програми з трудового навчання спрямований на формування ключових компетентностей. У статті вказано також методи та технології, які використовують для формування ключових компетентностей учнів.

Калабурдін О. О. Настільний світлодіодний світильник з батарейним живленням [Текст]: проект для учнів 7-8 класів / О. О. Калабурдін // Труд. навчання в шк. - 2018. - № 10 (190). - С. 13-24.

Автор розглядає перспективи реалізації учнями 7-8 класів творчого проекту з виготовлення настільного світлодіодного світильника з батарейним живленням. Для виконання творчого проекту основною технологією практичної діяльності учнів обрано технологію електротехнічних робіт. Додатковими технологіями можуть бути ажурне випилювання, обробка деревинних матеріалів, обробка тонколистового прокату та обробка дроту.   Актуальність вибору вказаного об’єкта праці зумовлена тим, що в процесі його виготовлення діти матимуть можливість здобути додаткові знання з електротехніки, зокрема, про правила складання електричного кола та його основні елементи.

Миколаєнко Андрій Тестові завдання для перевірки знань [Текст]: обслуговуючі та технічні види праці. 7-9-ті класи / А. Миколаєнко // Труд. навчання. - 2018. - С. 29-36.

Представлені автором тестові завдання можна використовувати вчителями для тематичного оцінювання учнів, виявлення рівня їх знань під час технологій обробки матеріалів відповідно до розділу 1 програми з трудового навчання для учнів 7-9-х класів та розділу 2 «Технологія побутової діяльності та самообслуговування» під час виконання міні-проектів «Малярні роботи у побуті власними руками» у 7-му класі та «Мій одяг - мій імідж» - у 8-му класі.

Чередніченко Людмила Чарівна стрічка [Текст]: технологія вишивання шовковими стрічками / Л. Чередніченко // Труд. навчання. - 2018. - № 5. - Вклад. № 5.

Матеріал, представлений у статті, можна використати під час виготовлення та оздоблення виробів проектної діяльності в 7-11-х класах, а також у гуртковій роботі. У статті йдеться про історію розвитку вишивання стрічками, сучасний стан вишивання, а також про сучасних майстринь - вишивальниць стрічками. Окремо представлений матеріал для вишивання стрічками - про підбір і використання стрічок, тканин для основи, особливості застосування ниток, голок, ножиць, шил, пристосувань для вишивання та ін. Йдеться також про технологію перенесення малюнка на тканину, основні види стібків, початок та закінчення вишивання стрічками. Запитання та завдання, подані у статті, допоможуть під час узагальнення та закріплення знань.

Історія

Коляда І., Федорук А. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури [Текст]: історія України: 9 кл. / Ігор Коляда, Андрій Федорук // Історія в рідній шк. - 2018. - № 5. - С. 18 - 26.

Описується організація та методична розробка уроку історії України у 9-му класі. Його мета: визначити особливості розвитку української культурикінця ХУІІІ-першої половини ХІХ ст., охарактеризувати основні досягнення українців у галузі освіти, науки та літератури; повторити й узагальнити знання з української літератури; розвивати в учнів уміння працювати з документами, таблицями, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Коляда І., Бацвін Б. Українські землі у складі Польщі 1920-1930 рр. [Текст]: історія України: 10 кл. / Ігор Коляда, Богдан Бацвін // Історія в рідній шк. - 2018. - № 5. - С. 27 - 36.

Методологія та матеріали описанного уроку мають такі цільові завдання: проаналізувати внутрішньополітичний розвиток західноукраїнських земель у складі Польщі; охарактеризувати особливості економічного розвитку земель, розкрити зміст основних аграрних перетворень; пояснити причинипроявів та наслідків наростання соціального протесту українства протиколоніальної політики уряду Польщі; закріпити уміння працювати з історичними поняттями та термінами; виховувати національну свідомість, толерантне ставлення до полярних думок, активну громадську позицію, політичний плюралізм. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань.

Кравченко О., Чабан Т., Пономаренко І. Практичні роботи [Текст]: історія України: 11-й кл. / Олег Кравченко, Тетяна Чабан, Ірина Пономаренко // Історія України: всеукр.газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 10 (914), трав. - С. 6 - 29. - Бібліогр.: 19 назв. Продовження. Поч. : 2018. - № 9((13).

Пропонована розробка, що складається із системи завдань, цікавих фактів і ЗНО-порад, допоможе учням набути практичних умінь і навичок з історії України та підготуватися до ЗНО.

Токаленко П. Інтелігенція і та революція [Текст]: Російська імперія: поч. ХХ ст. / Павло Токаленко // Історія України: всеукр.газ. для вчителів історії та правознавства. - 2018. - № 9 (913), трав. - Вкладка «Історія України. Всесвітня історія». - № 5, трав. - С. 1 - 7. - Бібліогр.: 18 назв.

Роль інтелігенції у Першій російській революції мала визначальний характер, бо саме інтелігенція виступала в авангарді революційного руху, передбачаючи події в суспільстві ще задовго до їх матеріалізації. Вимагаючи реформ політичного, економічного, соціального та культурного життя Російської імперії, інтелігенція автоматично ставала опозиційною до монархічної влади. Та ж частина інтелігенції, яка підтримувала монархізм, здебільшого булла дворянського походження.

Географія

Андрощук А. І. Останній герой [Текст]: змагання в рамках тижня географії/ А. І. Андрощук // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 9/10. - С. 40 - 52.

Змагання проходить за таким принципм: на кожному етапі вибувають ті, хто не впорався або ж найгірше впорався із завданням. Для першого епату повинно стільки запитань, скільки учнів у класі або завдання, яке виконує весь класс. Учасники, які вибувають, переходять у категорію журі (які допомагають учителю в разі потреби підраховувати результат, вручають медалі, посвідчення) та вболівальників. Під час виконання завдань окремих конкурсів учитель може провести із уболівальниками вікторину.

Євтушенко О. Формування природничої компетентності учнів [Текст]: компетентнісні завдання / Олена Євтушенко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 9 (902), трав. - С. 28 - 32. - Бібліогр.: 4 назви.

Компетентність у природничих науках і технологіях є однією з одинадцяти необхідних Завдання для сучасного вчителя є складним і потребує значних зусиль, самовдосконалення, щоб мати високий особистий фаховий рівень. Одним із показників фахового рівня вчителя є рівень навчальних досягнень його учнів, особливо, коли йдеться про результати ДПА та ЗНО. Авторка пропонує вчителям самостійно створити банк завдань компетентнісного спрямування для кожної паралелі. Насамперед, потрібно ознайомитися з варіантом запитань до теми «Атмосфера», які можна застосовувати для контролю знань як у 6-х, так і в 11-х классах.

Міжпредметні зв'язки у вивченні географії [Текст]: формування картини світу; / підготувала Жанна Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 9 (902), трав. - С. 4 - 9. - Бібліогр.: 3 назви.

У зв'язку з необхідністю модернізації змісту навчального курсу географії, з його спрямуванням на сучасний рівень розвитку географічної науки, - увагу зосереджено на встановлення міжпредметних Зв]язків під час викладання географії, фізики, хімії, біології, суспільних і гуманітарних дисциплін у школі.. Це доцільно на всіх етапах навчання географії в контексті кожного уроку. Ця клрпітлива робота потребує від учителя творчого підходу та ерудованості. Матеріали методичного та практичного значення допоможуть учителеві географії у його самоосвіті у питанні міжпредметності.

Шуліка К. Релігійний склад населення  України та світу [Текст]: 8-й кл. / Катерина Шуліка // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 9 (902), трав. - С. 15 - 20.

Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відображають у своїх вченнях риси різних соціальних епох. У Зв'язку із цим релігія є універсальним духовним явищем у житті суспільства, вона часто стає зачинателем духовних і культурних традицій, обрядів і вірувань цілих народів і різних поколінь. Пропонуємо ознайомитися з матеріалами до уроку, які містяться в книжці Географія. Уроки. 8 клас» за оновленою программою, що вийшла друком у 2016 році у видавництві «Шкільний світ».

Юхименко Ю. Цілісна картина світу [Текст]: використання інтегрованих завдань: природничі науки / Юлія Юхименко // Краєзнавство. Географія. Туризм: газ. для вчителів географії. - 2018. - № 10 (903), трав. - С. 12 - 14. - Бібліогр.: 7 назв.

Інтеграція (від лат. «повний, цілісний») - це створення нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів діяльності). Із позиції педагогічних наук інтеграція - це процес взаємопроникнення наук, не розчинення одне в одному, а об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, унаслідок якого основні компоненти дисциплін синтезуються в цілісну систему. У статті пропонується досвід використання інтегрованих завдань у 8-му класі.

Підготували бібліографи Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М. 

Немає коментарів